باخت جودوكار پرتغالي به دليل همراه داشتن تلفن روي تاتامي

تهران- ايرنا- «آنري اِگوئيتيدزه» جودوكار پرتغالي در اتفاقي نادر و عجيب و غريب در جريان مسابقات تور جهاني گرند اسلم جودو در باكو، از ادامه مسابقات محروم شد.

به گزارش ايرنا، شبكه راشا تودي روز دوشنبه نوشت: داستان از اين قرار بود كه در جريان رقابت آنري با حريف سوئدي خود يعني «رابين پاسِك» در وزن 81 كيلوگرم، پاسك در تلاش براي چنگ زدن به لباس آنري بود كه به يك باره تلفن همراه جودوكار پرتغالي از لباس وي بيرون افتاد و داور ميدان دستور توقف مسابقه را صادر كرد.
در ادامه جودوكار 23 ساله كه اصالتي گرجستاني دارد، به دليل خطاي فني كه همان همراه داشتن وسيله اي غيرمجاز روي تاتامي بوده است، بازنده اعلام و از ادامه مسابقات محروم شد.
اين اتفاق غيرعادي به سرعت به سوژه داغ فضاي مجازي بدل شد و خوراك خوبي براي كاربران بذله گوي اينترنتي فراهم كرد.
ورزشي**3991**9129