عضو اتاق بازرگاني سمنان: دولت مانع تعطيلي صنايع بزرگ شود

سمنان- ايرنا- عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: دولت با شناسايي و رفع مشكلات، مانع بيكاري كارگران و تعطيلي واحدهاي صنعتي بزرگ استان سمنان شود.

عبدالله اكبري راد عصر دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: واحدهاي توليدي بزرگ شناسنامه و هويت بخش صنعت در هر كشوري است كه بايد با شناسايي مشكلات اقتصادي آنان براي رونق توليد در اين واحدها اقدام كرد.
وي خاطر نشان كرد: فشارهاي اقتصادي خارجي و تحريم ها بخش صنعت را درگير كرده، اما تاثيرگذاري آن بر روي واحدهاي صنعتي بزرگ بيشتر است.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان ادامه داد: در اين شرايط سخت تحريم، دولت موانع توليد و رويكردهاي منفي كه باعث تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي مي شود را رفع كند.
اكبري راد اضافه كرد: آرايش جنگ اقتصادي و درك مشكلات واحدهاي صنعتي بايد در دستور كار مسئولان باشد و در صورت رفع نشدن مشكلاتِ بنگاه هاي اقتصادي افزايش بيكاري در استان دور از انتظار نيست.
وي تصريح كرد: واكنش سريع نسبت به اقدامات و فشارهاي خارجي در دستور كار قرار گيرد و با بي تفاوتي نسبت به تحريم ها نبايد مشكلات بخش صنعت افزايش يابد.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: رونق توليد با حمايت حداكثري از واحدهاي صنعتي ميسر است و با اين راهبرد مي توان گره از كار مشكلات اين واحدها باز كرد.
به گزارش ايرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد، در كشاورزي بيش از 14 درصد و توليد ناخالص اين استان با رقمي حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزي و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
7339/6103