شيوع فشار خون بالا در ايران حدود 3 برابر شده است

تهران- ايرنا- رئيس مركز مديريت بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: از سال 1990 تا 2016 شيوع فشار خون بالا در ايران حدود 3 برابر شده و پيش بيني مي‌شود كه اين روند ادامه پيدا كرده و در سال‌هاي آينده به 4 برابر افزايش پيدا كند.

به گزارش ايرنا از وزارت بهداشت، افشين استوار روز دوشنبه در نشستي با نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد سلامت، موسسه‌هاي خيريه و گروه هاي جهادي با موضوع بسيج ملي فشار خون افزود: فشار خون يكي از مهمترين تهديدكننده هاي سلامتي در تمام دنيا، معرفي شده كه زمينه ابتلا به بسياري از بيماري هاي غيرواگير را مهيا مي كند.
وي افزود: بيماري‌هاي قلبي، عروقي، سرطان ها، ديابت و بيماري هاي مزمن تنفسي، شايع ترين بيماري هاي غيرواگير به شمار مي آيند. فشار خون بالا به عنوان يك فاكتور خطر، عامل بيش از 10 ميليون مرگ و مير در سراسر دنيا است. علاوه بر اين در كشور ما در سال 1396 بالغ بر 97 هزار مرگ ناشي از فشار خون برآورد شده و اين روند همچنان رو به افزايش است.
رئيس مركز مديريت بيماري‌هاي غيرواگير وزارت بهداشت ادامه داد: فشار خون اصلي ترين عامل خطر قابل تغيير براي ناتواني و مرگ و مير زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي، بيماري هاي مزمن كليه و سكته مغزي در ايران و جهان است. بر اساس پيمايش ملي در سال 95 حدود يك سوم جمعيت بزرگ سال (30 سال به بالا) ايران از فشار خون بالا رنج مي برند و از ميان حدود 15 ميليون بيمار مبتلا به فشار خون در كشور، فقط 60 درصد از آنها در مورد فشار خون خود آگاهي دارند؛ يعني حدود 6 تا 7 ميليون بيمار مبتلا به فشار خون در كشور از اين موضوع آگاه نيستند. از طرفي فقط نيمي از اين افراد براي كنترل بيماري خود، دارو دريافت مي كنند. يعني فقط 19 درصد از بيماران مبتلا به فشار خون در كشور اين بيماري را شناسايي كرده و دارو مصرف مي كنند.
استوار بيان كرد: شيوع فشار خون در استان‌هاي مختلف بسته به فرهنگ بومي مردم و نوع تغذيه اي كه دارند متفاوت است. شيوع فشار خون در روستاها بيش از ساير مناطق است و اين موضوع احتمالا به دليل سبك تغذيه مردم در روستاها به وجود آمده است. اگر در كنترل و شناسايي فشار خون مداخله نكنيم، در آينده نزديك، وضعيت بسيار بدتري را شاهد خواهيم بود. فشار خون اصلي ترين عامل قابل مداخله و تغيير در ابتلا به بيماري غيرواگير محسوب شده و اگر كنترل شود از بار سنگين بيماري هاي غيرواگير در كشور نيز كاسته شده و بسياري از اهداف سند ملي پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير، مانند كاهش 25 درصدي مرگ و ميرهاي زودرس، كاهش 30 درصدي متوسط مصرف نمك در جامعه، فراهم آوري 80 درصدي به تكنولوژي ها و داروهاي اساسي قابل فراهم براي درمان بيماري هاي غيرواگير و كاهش 25 درصدي شيوع فشار خون بالا در كشور محقق مي شود.
وي اظهار داشت: سازمان جهاني بهداشت شاخص‌هايي را براي پيشگيري و كنترل بار فشار خون در كشورها بيان كرده كه شامل ميزان شيوع فشار خون بالا، ميانگين فشار خون جامعه، ميزان مصرف نمك در جوامع و دسترسي به دارو و تكولوژي موردنياز است.
رئيس مركز مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت درباره اهداف بلندمدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي كنترل فشار خون، گفت: كاهش شيوع فشار خون بالا در جامعه، كاهش ميانگين فشار خون سيستوليك و دياستوليك در جامعه، كاهش ميانگين مصرف نمك در جامعه، افزايش دسترسي به داروهاي اساسي براي درمان فشار خون بالا، افزايش دسترسي به فشارسنج استاندارد در سيستم هاي بهداشتي و درماني، كاهش نسبي بيماراني كه از فشار خون خود مطلع نيستند، افزايش نسبي بيماراني كه فشار خون آنها شناسايي شده و تحت درمان قرار دارد، افزايش پوشش مراقبت هاي بيماران مبتلا به فشار خون بالا در نظام مراقتب هاي اوليه بهداشتي، افزايش آگاهي افراد بزرگ سال از عوامل خطر ابتلا به فشار خون، كاهش عوامل خطر ابتلا به فشار خون بالا، برابري در دسترسي و كيفيت خدمات براي پيشگيري و كنترل بيماري فشار خون از جمله اهداف بلندمدت وزارت بهداشت براي كنترل و كاهش فشار خون در كشور است.
وي درباره برگزاري بسيج ملي كنترل فشار خون بالا در كشور بيان كرد: وزارت بهداشت بر اساس اهداف بلندمدتي كه در راستاي كنترل و پيشگيري فشارخون در دستور كار دارد، درصدد است با استفاده از ظرفيت تمامي نهادها و مشاركت مردم و جامعه مدني، بسيج ملي كنترل فشار خون را سطح كشور برگزار كند.
استوار گفت: ممكن است وزارت بهداشت در مقطعي موفق شود فشار خون تمامي افراد را مورد سنجش قرار دهد، اما اين موضوع مقطعي و موقت نيست، بلكه برنامه اي درازمدت و همه جانبه است كه بدون مشاركت تمامي دست اندركاران و ذي نفعان امكان پذير نيست. بنابراين يكي از كاركردهاي اين كمپين نيز جلب مشاركت هاي مردمي است. در اين راستا همكاري و مشاركت سازمان هاي مردم نهاد سلامت، موسسه‌هاي خيريه و گروه هاي جهادي مي‌تواند در نهادينه سازي و اجراي موفق تر اين اقدام بزرگ تاثيرگذار باشد. تاكنون تمامي بيمارستان ها درباره راه اندازي ايستگاه سنجش فشار خون اعلام آمادگي كرده اند. همچنين بسيج جامعه پزشكي، سازمان نظام پزشكي، بسيج هاي دانشجويي و انجمن علمي و تخصصي پزشكي نيز آماده همكاري با اين كمپين هستند و اين موضوع نشان مي دهد كه اهميت موضوع كنترل فشار خون بر همگان روشن است. بنابراين علاوه بر افزايش آگاهي و شناسايي موارد جديد فشار خون، جلب مشاركت هاي مردمي و مدني، بزرگ ترين دستاورد وزارت بهداشت از راه اندازي اين بسيج ملي خواهد بود.
در اين نشست مصطفي جمالي، سرپرست اداره كل سازمان هاي مردم نهاد سلامت نيز بر مشاركت و همكاري سازمان هاي مردم نهاد سلامت، موسسه‌هاي خيريه و گروه هاي جهادي در موضوع بسيج ملي فشار خون تاكيد كرد.
به گزارش ايرنا، بسيج ملي كنترل فشار خون از تاريخ 27 ارديبهشت ماه، همزمان با روز جهاني فشار خون، با شعار «فشارخون؛ بدانيم و اقدام كنيم» در سراسر كشور برگزار مي‌شود.
اجتمام*9482*1193

سرخط اخبار جامعه