نمايشگاه آثار دانشجويان هنر و معماري پيام نور گشايش يافت

تهران- ايرنا- افتخارآفريني دانشجوي دانشگاه پيام نور، برگزاري نمايشگاه هنر و معماري و قرآن كريم و فراخوان ثبت نام اينترنتي خوابگاه هاي دانشگاه شهيد بهشتي از جمله اخبار كوتاه دانشگاهي امروز است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، محمد رئيسي، دانشجوي دانشگاه پيام نور واحد شيراز، به عنوان تنها نماينده ايران در مسابقات پاورليفتينگ (وزنه برداري قدرتي) جهان، ركورد سنگين ترين اسكوات (يكي از حركات ورزشي وزنه برداري) جوانان جهان را به نام خود ثبت كرد.

**نمايشگاه آثار دانشجويان هنر و معماري پيام نور
نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويان بخش هنر و معماري دانشگاه پيام نور امروز (دوشنبه 23 ارديبهشت ماه جاري) در سازمان مركزي اين دانشگاه بازگشايي شد. محمدرضا زماني، رئيس دانشگاه پيام نور ضمن بازديد از اين نمايشگاه اظهار داشت: آثار ارائه شده در اين نمايشگاه، نشان دهنده ظرفيت و توانمندي دانشجويان هنر و معماري اين دانشگاه است.

**راديو اينترنتي قرآني
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم دانشگاه پيام نور با شعار «قرآن، معناي زندگي» از ۲۱ ارديبهشت تا 4 خردادماه 98 به مدت 2 هفته از ساعت ۱۷ تا ۲۴ پذيراي علاقه مندان و بازديد كنندگان است. در اين نمايشگاه كه با حضور محمد هادي امين ناجي، معاون فرهنگي، دانشجويي و اجتماعي دانشگاه پيام نور برگزار شد، اولين «راديو اينترنتي قرآني» دستاورد نوين نيز افتتاح شد.

**ثبت نام اينترنتي خوابگاه
دانشجويان واجد شرايط و متقاضي خوابگاه دانشگاه شهيد بهشتي براي نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 جهت ثبت نام اينترنتي به سايت اين دانشگاه مراجعه كنند.
**9484**1584