ارسال 50 طرح به جشنواره هاي خوارزمي

تهران- ايرنا- دبيراجرايي جشنواره هاي خوارزمي گفت: با انتشار فراخوان نام نويسي در جشنواره‌هاي جوان و بين‌المللي خوارزمي در فروردين ماه امسال تا كنون،50 طرح به دبيرخانه اين جشنواره ها ارسال شده است.

عليرضا الله ياري روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگارعلمي ايرنا افزود: فرآيند برگزاري جشنواره خوارزمي به صورتي است كه از فروردين و ارديبهشت ماه آغاز مي شود و بخش جوان اين جشنواره در پايان آذرماه در هفته پژوهش و بخش بين‌المللي آن نيز در بهمن يا اسفند ماه خاتمه مي يابد.
وي بيان داشت: ما الان در پروسه فراخوان جشنواره هستيم و طي دو هفته گذشته 50 طرح به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است، اين طرح ها بعد از اتمام مهلت نام نويسي در تيرو شهريور ماه بررسي شده و به گروه هاي تخصصي براي بررسي علمي ارسال خواهند شد.
الله ياري با اشاره به اينكه مهلت نام نويسي الكترونيكي و ارسال طرح در سي و سومين جشنواره بين المللي خوارزمي تا پايان شهريور ماه امسال و مهلت شركت در جشنواره جوان خوارزمي تا پايان تيرماه 1398 تعيين شده است، ادامه داد: در فرآيند جشنواره جوان وبين‌المللي خوارزمي اصل مهم بررسي علمي در گروه هاي تخصصي است و بعد از اين فرآيند، برگزيده هاي جشنواره در بخش جوان و بين الملل مشخص مي شود.
الله ياري گفت: در حال حاضر 16 گروه تخصصي در بخش جشنواره جوان خوارزمي و 18 گروه تخصصي در جشنواره بين المللي خوارزمي در نظر گرفته شده است.
وي يادآور شد: اين دوره از جشنواره جوان با هدف تسهيل مسير تجاري‌سازي و كاربردي كردن نتايج تحقيقات جوانان كشور، شناسايي و معرفي استعدادها در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي و حمايت از برگزيدگان و ارج نهادن به مقام والاي پژوهشگران، نوآوران و فناوران جوان كشور برگزار مي‌شود.
دبير اجرايي جشنواره‌هاي خوارزمي افزود: سال گذشته در سي و دومين جشنواره بين‌المللي خوارزمي 271 طرح داخلي و 111 طرح خارجي از 40 كشور جهان حضور يافتند كه بعد از بررسي در 18 گروه تخصصي و 5 بخش پژوهش هاي بنيادي، كاربردي، طرح هاي توسعه اي، اختراع و نوآوري و طرح برگزيده موفق در توليد ملي، 27 طرح به هيات داوران جشنواره معرفي شد كه از بين آنها 16 طرح داخلي و خارجي برگزيده شدند.
وي گفت: جشنواره خوارزمي قديمي ترين جشنواره در زمينه علوم فني و مهندسي در ايران است كه از 1366 آغاز به كار كرده، در بخش بين الملل امسال سي و سومين دوره خود را پشت سر مي گذارد.
علمي **9340**1485