كارگاه توليد غيرمجاز نبات در تهران تعطيل شد

تهران- ايرنا- كارگاه غيرمجاز توليد نبات توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تعطيل شد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از سازمان غذا و دارو، كارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ارديبهشت ماه در ادامه بازرسي هاي كارشناسان واحد نظارت بر فرآورده هاي غذايي، خوراكي و آشاميدني و اداره مبارزه با قاچاق كالاهاي سلامت محور معاونت، بازرسان يك واحد توليد نبات در چهارراه مولوي تهران را تعطيل كردند.
بر اساس اين گزارش، واحد مذكور بدون اخذ مجوزهاي لازم و در شرايط غيربهداشتي اقدام به توليد نبات خوراكي مي كرد كه از سوي بازرسان تعطيل شد.
اين گزارش افزوده است: پرونده تخلف اين واحد در دست بررسي است.
اجتمام*9185*1834