40 هزار دانشجوی خارجی در ایران تحصیل می كنند

تهران – ایرنا – مدیركل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: هم اكنون قریب به 40 هزار دانشجوی خارجی در كشور حضور دارند و در زمینه جذب دانشجوی غیرایرانی از تكالیف برنامه ششم توسعه جلوتر هم هستیم.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حمیدرضا علیزاده اظهار كرد: در سال‌های گذشته آمار مختلفی از تعداد دانشجویان غیرایرانی وجود داشت، اما بر اساس پایش امسال عدد حقیقی به دست آمد.
وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات، 28 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم تحصیل می‌كنند، 8 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش دانشگاه آزاد و 3 هزار دانشجوی خارجی تحت پوشش وزارت بهداشت هستند.
به گفته این مسئول سازمان امور دانشجویان، در برنامه‌های پیش‌بینی شده سال 97 بر موضوع ارتقاء و افزایش میزان مشاركت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی تأكید شد. همچنین بر اساس آماری كه درخصوص پذیرش دانشجویان خارجی جمع‌بندی و تقدیم معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان شد، 17 دانشگاه در سال 95 دانشجوی خارجی جذب كردند كه این تعداد در سال 96 به 25 دانشگاه و موسسه افزایش یافت.
علیزاده گفت: امسال 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال شدند.
**9492**1584