فرماندار انديمشك:قاچاق گندم برخورد قانوني به دنبال دارد

انديمشك - ايرنا - فرماندار شهرستان انديمشك با تاكيد بر ممنوع بودن خريد توافقي گندم گفت: قاچاق محصول گندم در اين شهرستان، برخورد قانوني را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار ايرنا پيمان جهانگيري روز دوشنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به تاكيد استاندار خوزستان و جلوگيري از سواستفاده سودجويان در فصل برداشت گندم افزود: در فصل برداشت محصول گندم بايد با نظارت بيشتر، دست سواستفاده كنندگان در قاچاق اين محصول قطع شود.
وي گفت:ايست هاي بازرسي نيروي انتظامي با همكاري دستگاه هاي مربطوه در نقاط مختلف اين شهرستان مستقر مي شود.
جهانگيري افزود:با تشديد نظارت و بارسي ، دست دلال ها و سواستفاده كنندگان در فصل برداشت محصول گندم كوتاه مي شود ضمن اينكه شرايط مناسب براي خريد محصولات از كشاورزان در مراكز خريد فراهم است.
وي با بيان اينكه 6 مركز خريد محصولات كشاورزان هم در اين شهرستان با دقت بيشتر نظارت مي شوند گفت: تاكنون حدود 20 هزار تن محصول گندم از كشاورزان خريداري شده است.
فرماندار انديمشك افزود: در صورت تردد كاميون هاي حامل بار گندم در جاده هاي انديمشك و نداشتن بارنامه و تاييديه اداره غله، خودروهاي حامل متوقف خواهند شد.
وي خاطرنشان كرد:گشت هاي ويژه نيز در جاده هاي اين شهرستان محصولات حمل شده را به لحاظ قانوني بودن انتقال محصول بررسي مي كنند.
وي پيش بيني كرد: در سال زراعي جاري بيش از 80 هزار تن محصول گندم از سطح 32 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان برداشت شود و با وجود خسارات وارده به بخش كشاورزي در اثر بارندگي سال زراعي جاري ، وضعيت برداشت محصول گندم در انديمشك مطلوب است.
به گزارش ايرنا كار برداشت محصول گندم در انديمشك توسط 100 دستگاه كمباين انجام مي گيرد ؛ اين كمباين ها به صورت كارشناسي ضدعفوني شده اند.
در توفان و بارندگي شديد فروردين امسال 6 هزار هكتار از مزارع گندم انديمشك در بخش مركزي و الوار گرمسيري بين 40 تا 100 درصد خسارت ديد.
پارسال از 36 هزار هكتار زير كشت محصول گندم ، حدود 68 هزار تن محصول برداشت شد.
56 هزار هكتار زمين كشاورزي در انديمشك وجود دارد.
هر سال 600 هزار تن انواع محصولات از انديمشك توليد و روانه بازار مصرف مي شود.
7281/ 6037