وصول 109 هزار میلیارد تومان مالیات در سال 97

تهران- ایرنا- سرپرست سازمان امور مالیاتی كشور از تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی سال 1397 خبر داد و گفت: سال گذشته و در بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر كالا و خدمات، در مجموع حدود 109 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قاسم پناهی روز دوشنبه افزود: درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال 1397 رقمی معادل 113 هزار میلیارد تومان بود، از این رقم، حدود 109 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی كشور خاطرنشان كرد: وصولی بخش مالیات های مستقیم در سال 1397 رقمی معادل 64 هزار میلیارد تومان بود كه 101 درصد تحقق و 15درصد رشد نسبت به سال 1396 را نشان می دهد.
وی افزود: همچنین در سال گذشته، حدود 45 هزار میلیارد تومان مالیات بر كالا و خدمات وصول شد كه تحقق 91 درصدی و رشد 11 درصدی نسبت به سال 1396 را نشان می دهد.
پناهی تاكید كرد: مهمترین سیاست سازمان امور مالیاتی كشور، تحقق درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی، وصول حداكثری معوقات مالیاتی و مالیات ستانی بدون تحمیل بار مالیاتی بر دوش مودیان دارای پرونده است.
وی اظهار داشت: مهمترین رویكردهای نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و مودی‎مداری، حمایت از تولید و اشتغال، برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیض های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش تعامل و تسهیل خدمت رسانی به مودیان است.
اقتصام *2022 * 3063

سرخط اخبار اقتصاد