نشست مشترك هيات هاي رسمي ايران و تركمنستان برگزار شد

تهران - ايرنا - نشست مشترك هيات هاي رسمي ايران و تركمنستان به رياست وزيران امور خارجه دو كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، راه و شهرسازي و نيرو از ايران و بخش هاي ذيربط تركمنستاني برگزار شد.

به گزارش ايرنا از اداره كل اطلاع رساني و امور سخنگويي وزارت امور خارجه، نشست مشترك هيات هاي رسمي ايران و تركمنستان امروز دوشنبه به رياست وزيران امور خارجه دو كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، راه و نيرو از ايران و بخش هاي ذيربط تركمنستاني در محل وزارت امور خارجه اين كشور برگزار شد.
در اين نشست پس از گفت وگو و تبادل نظرهاي فني و كارشناسي، درخصوص مهمترين مسائل اقتصادي - تجاري موجود ميان دو كشور تفاهمات و پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي حاصل شد.
به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف كه در صدر يك هيات بلند پايه سياسي - اقتصادي و در چارچوب رايزني ها و مشورت هاي دو كشور، روز گذشته عازم عشق آباد شده است، صبح امروز با «قربانقلي بردي محمداف» رئيس جمهور تركمنستان ديدار و در خصوص ابعاد مختلف روابط دو جانبه و مهمترين مسائل منطقه اي و بين المللي گفت وگو كرد.
همچنين وزير امور خارجه با «رشيد مردوف» وزير امور خارجه جمهوري تركمنستان ظهر امروز دوشنبه در عشق آباد درباره روابط دوجانبه و همكاري هاي منطقه اي و بين المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند.
سيام *م.ا.ت*2021**

سرخط اخبار سیاست