صياد پرندگان وحشي در تربت حيدريه به خدمت رايگان محكوم شد

تربت حيدريه- ايرنا- رئيس اداره حفاظت محيط زيست تربت حيدريه گفت: صياد پرندگان وحشي كه چندي پيش توسط ماموران حفاظت محيط زيست اين شهرستان دستگير شده بود با راي دادگاه به تحمل 270 ساعت انجام خدمت رايگان در اين اداره محكوم شد.

داوود نورمحمدي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اين كه از اين شكارچي لاشه سه قطعه كبك و سه قطعه تيهو و دو قطعه كبك زنده به دست آمده بود افزود: بر اساس اين حكم، اين صياد به جاي تحمل شش ماه حبس، به بهسازي و انجام تعميرات وسايل نقليه موتوري اداره حفاظت محيط زيست تربت حيدريه محكوم شده است.
وي ادامه داد: طبق اين راي چنانچه فرد محكوم از اجراي مفاد حكم خودداري كند براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مدت ياد شده اضافه مي شود و در صورت تكرار، مجازات زندان براي او اجرا خواهد شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست تربت حيدريه گفت: صدور آراي جايگزين بر اساس ماده 79 قانون مجازات اسلامي علاوه بر برخورد با متخلفان و تنبيه آنان، مي تواند كمك شاياني به حفاظت از محيط زيست منطقه كند.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب مشهد قرار دارد.
1922/7079/6121