یك ایرانی به جرم همكاری با سرویس امنیتی انگلیس محكوم شد

تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه از محكومیت یكی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی به جرم همكاری با سرویس امنیتی انگلیس به 10 سال حبس خبر داد.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: یك فرد ایرانی كه مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس موسوم به بریتیش كانسل (BC) بود و با سرویس جاسوسی انگلیس همكاری داشت و مسئول طراحی و مدیریت و برنامه ریزی پروژه‌های استحاله و نفوذ فرهنگی بود، تحت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی قرار گرفت و دستگیر شد.
وی افزود: این فرد در فرآیند رسیدگی به پرونده، در رابطه با نحوه جذب و همكاری با این شورایِ به اصطلاح فرهنگیِ استعمار پیر، تعالیمی كه سرویس امنیتی انگلیس به او داده بود و ماموریت‌هایی كه برای پروژه‌های فرهنگی به او داده بودند، اعترافات صریحی داشت و اقرار كرد و نهایتا به موجب حكم دادگاه به تحمل 10 سال حبس محكوم شد.

* دفتر شورای فرهنگی انگلیس در سال 87 تعطیل شد
اسماعیلی گفت: اخیرا در ارتباط با یكی از عناصر مهم نفوذ فرهنگی كشور انگلستان محاكمه ای داشتیم. از سالیان دور شورای فرهنگی انگلیس در ایران و در تهران دفاتری داشت كه در پوشش فعالیت های فرهنگی تخلفاتی را انجام می داد و سعی در استحاله فرهنگی و نفوذ فرهنگی در بخش ایران اسلامی را داشت.
وی افزود: مستندات مربوط به فعالیت های غیرقانونی این دفتر در سال 1387جمع آوری شد و با تصمیم مراجع ذیصلاح، دفاتر مربوط به شورای فرهنگی انگلیس در تهران تعطیل شد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: در مرحله دوم سعی كردند با احیای فعالیت های خود تحت عناوین دیگر در شورا حضور پیدا كنند و فعالیت فرهنگی را به اصطلاح خودشان و به تعبییر ما فعالیت های ضدفرهنگی و استحاله فرهنگی را تداوم بخشند كه با هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی كشور توطئه های آنان عقیم ماند و نتوانستند در پوشش عناوین دیگر در كشور فعالیت داشته باشند.

* نفوذ فرهنگی با استفاده از دانشجویان ایرانی
وی افزود: در مرحله سوم تصمیم گرفتند تا با بهره گیری از دانشجویان و ایرانیان مقیم انگلیس و جذب آنان با حمایت سرویس اطلاعاتی انگلیس موضوع های موردنظر خود را با گفت و گوهای «ایرانی - ایرانی» یعنی ایرانی های مقیم انگلیس و شهروندان داخل كشور مبادرت به برنامه های اجرایی خود كنند كه در این راستا عده ای را جذب كردند و برای آنها آموزش های مختلف گذاشتند و سرویس انگلیس نیز آموزش های لازم را در ارتباط با پوشش مناسب برای فعالیت هایشان به آنها ارائه داد.
اسماعیلی افزود: انگلیس با گسترش فعالیت های خود چهار میز در شورای فرهنگی انگلیس را تحت عناوین مختلف به عنوان میزهای ایران تاسیس كرد و یكی از كسانی كه جذب این میزها شده بود، دانشجوی دختر ایرانی بود كه به دنبال اقامت و اشتغال در انگلیس با فراخوان بی سی مواجه شد و به سمت آنها رفت.

* شبیخون فرهنگی در قالب هنر تئاتر
وی اضافه كرد: این فرد پس از یك فرایند طولانی به استخدام بی سی در آمد و در ادامه با نظارت و اشراف سرویس اطلاعاتی انگلستان، آموزش های لازم متناسب با كشورهای ریسك پذیر و حساس به او داده شد. پس از آموزش های لازم و اعتمادی كه به او در انگلستان ایجاد شد، او توانست به استخدام مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس درآید و فعالیت های مختلفی را ساماندهی كند.
اسماعیلی گفت: این دانشجو به صورت متناوب با نام مستعار به كشور تردد و طرح های فرهنگی را در كشور طراحی، مدیریت، برنامه ریزی و هدایت می كرد تا بتواند اهداف فرهنگی استعمار پیر را در ایران اسلامی عملیاتی و اجرایی كند و با گروه های مختلف به ویژه در زمینه هنر و تئاتر ارتباط برقرار و نفوذ فرهنگی و شبیخون فرهنگی را عملیاتی كند كه تحت رصد اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران قرار گرفت و سپس دستگیر و فرایند رسیدگی به پرونده او در دادسرا و دادگاه انجام شد.

* این فرد اطلاعات خوبی درباره سایر افراد جذب شده داده است
رئیس دادگستری كل استان تهران گفت: این فرد در فرایند رسیدگی پرونده قضایی اعتراف های بسیار صریحی را درباره نحوه جذب و همكاری هایی كه با این شورای به اصطلاح فرهنگی داشته و آموزش هایی كه از ناحیه سرویس امنیتی انگلستان به او داده شده، اعلام كرده است.
وی افزود: این جاسوس در فرایند دادرسی و تحقیقات درباره ماموریت های ویژه ای كه برای فعالیت های فرهنگی در داخل شورا به او داده اند اقرار و اعتراف كرده و اطلاعات خوبی را در زمینه سایر افراد جذب شده به این مجموعه داده است. در نهایت این فرد به موجب حكم دادگاه به تحمل 10 سال حبس محكوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد بیش از یك سال است كه در بازداشت ماست و تا كنون به دلیل اینكه پرونده در مرحله تحقیقات و صدور حكم بود، مطلبی را اعلام نكرده بودیم. موارد دیگری نیز در حوزه نفوذ و بخش های مختلف تحت رصد و اشراف اطلاعاتی است كه در زمان خود اطلاع رسانی خواهد شد.

* دستگاه های اطلاعاتی اشراف خوبی به مسائل دارند
اسماعیلی گفت: این اقدام بیانگر آن است كه استعمار پیر انگلیس جنایتكار، مجدانه به دنبال نفوذ فرهنگی در كشور ماست و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما اِشراف خوبی به موضوع ها دارند و تمام فعالیت‌های آنها را رصد می‌كنند.
وی افزود: دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار با این قبیل اعمال و اقداماتی كه فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما را تحت الشعاع قرار می دهد، برخورد كرده و در آینده نیز برخورد خواهد كرد.

* دام های دشمن در قالب بورس تحصیلی و اقامت و اشتغال
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت كه دشمن همیشه با ما دشمنی دارد و ارتباط و تعامل و رفت و آمد با سایر كشورها، با حفظ شان و صلابت یك ایرانی ممنوع نیست اما تمام كسانی كه به كشور‌های مختلف سفر می‌كنند، به ویژه آن‌هایی كه به دنبال اقامت و شغل در كشور‌های بیگانه هستند به ویژه كشور‌هایی كه كینه دیرینه با جمهوری اسلامی ایران دارند، باید بدانند كه این كشورها، كشور‌های هدف برای فعالیت سرویس‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی هستند و سعی می‌كنند در قالب بورس تحصیلی، اقامت و اشتغال، هموطنان ما را فریب دهند و آنها را به فعالیت‌های جاسوسی جلب كنند كه در این رابطه لازم است در هركجا هستیم، عزت اسلامی و ایرانی خود را لحاظ كنیم.
اجتمام*1003*9105