روزنامه هندی خواستار ایستادگی دهلی در مقابل فشارهای آمریكا شد

تهران- ایرنا-یك روزنامه هندی روز دوشنبه نوشت كه دهلی نو باید برای حفظ روابط خود با كشورهای منطقه درمقابل فشارهای آمریكا مرتبط با تحریم‌های كاخ سفید علیه ایران ایستادگی كند.

به گزارش ایرنا،روزنامه «دكان هرالد» در ادامه این مطلب اضافه كرد كه ایران و هند با داشتن مشتركات فرهنگی ،تاریخی ظرفیت زیادی برای همكاری اقتصادی علاوه بر نفت دارند.
به نوشته این نشریه هندی ،دو كشور در حال همكاری در بندر مهم و استراتژیك چابهار به عنوان معبر مهم دسترسی هند به آسیای میانه هستند.
درادامه این مطلب اضافه شده است با اجرای این طرح بنادر بمبئی و چابهار از طریق مسیر جاده ای و راه آهن به كشورهای آسیای میانه متصل می شود.
دكان هرالد درادمه نوشت،از آنجایی كه منابع بسیار غنی روی، كرومیت و سرب در قزاقستان وجود دارد ،حفظ مبادلات تجاری هند ،ایران و قزاقستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این نشریه هندی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ژئو پلتیكی ایران در منطقه اضافه كرد این موقعیت می تواند زمینه افزایش مبادلات تجاری هند با كشورهای منطقه شود.
این نشریه هندی درادامه با اشاره به فشارهای آمریكا علیه ایران و روابط هند با آمریكا اضافه كرد دهلی نو نباید برای خوشایند واشنگتن منابع اقتصادی باایران را نادیده بگیرد.
در ادامه این مطلب آمده است هند برای مقابله با سیاست‌های توسعه طلبانه چین در منطقه نیازمند حفظ ارتباط خود با ایران است.
دكان هرالد به مقامات هندی توصیه می كند دهلی نو برای كسب اعتماد ایرانی ها باید با كمك اروپایی ها با دور زدن تحریم ها به خرید نفت از ایران ادامه دهد.
بر اساس بیانیه اخیر كاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا تصمیم گرفته است معافیت مشتریان نفت ایران را از اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران تمدید نكند.
این تصمیم آمریكا مورد انتقاد چین و هند قرار گرفته و به نظر می‌رسد بر تعداد كشورهای معترض به این رویكرد افزوده خواهد شد.
كاخ سفید در بیانیه خود تأكید كرده است كه این تصمیم را باهدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران و قطع دسترسی ایران به منبع اصلی درآمد خود اتخاذ كرده است.
آساق**9473**1600