پيش بيني 60 ميليارد تومان اعتبار براي آبخيزداري خراسان جنوبي

بيرجند - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي گفت: امسال از محل صندوق توسعه ملي 150 ميليون يورو براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري اختصاص يافت كه سهم استان 60 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

به گزارش ايرنا عليرضا نصرآبادي روز دوشنبه در نشست خبري افزود: پارسال 16 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي سازه هاي آبخيزداري به استان اختصاص يافت و هزينه شد.
وي بيان كرد: خراسان جنوبي سال گذشته در اجراي سازه هاي آبخيزداري در سطح كشور عملكرد بسيار خوبي داشت به گونه اي كه با توجه به شدت سيلاب ها در اسفند 97 و فروردين امسال نه تنها شاهد خسارت نبوديم كه روان آب ها به ميزان قابل توجهي مهار شد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي اظهار داشت: از ابتداي سال آبي جاري (مهر 97) تا پايان فروردين ماه بيش از 62 ميليون مترمكعب روان آب در 2 هزار و 300 سازه آبخيزداري استان مهار و جمع آوري شد كه در نوع خود بي سابقه بوده است.
وي گفت: در حال حاضر 700 ميليون مترمكعب روان آب در استان هدر مي رود كه با اجراي سازه هاي آبخيزداري با اولويت شهرستان هاي مرزي مي توان اين روان آب ها را مهار كرد.
نصرآبادي يادآور شد: سال گذشته با اجراي به موقع و مناسب سازه هاي آبخيزداري و نقش آن در مهار روان آبها، رويكرد واقع بينانه در كشور ايجاد شد به ويژه اينكه مقام معظم رهبري اهتمام ويژه اي به اين طرح دارند.
وي گفت: از ابتداي تاسيس استان تاكنون در مجموع 57 ميليارد تومان براي اجراي پروژه هاي آبخيزداري اختصاص يافته كه بيشتر از اين رقم تنها براي سال 98 پيش بيني شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي افزود: هفته جاري استاندار خراسان جنوبي با هدف پيگيري افزايش اعتبارات منابع طبيعي و آبخيزداري استان با معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ديدار و گفت و گو كرد.
وي گفت: در اين نشست براي تامين و تخصيص اعتبار پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري استان از محل صندوق توسعه ملي تا سقف 60 ميليارد تومان از سوي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور قول مساعد داده شد.
نصرآبادي اختصاص اعتبار آبخيزداري به استان را در سطح استان حتي كشور بي سابقه دانست و اظهار داشت: با اختصاص اين اعتبار حجم كار بسيار بزرگي را با همت مسئولان و مشاركت هاي مردمي در استان انجام خواهيم داد.
وي گفت: در اجراي سازه هاي آبخيزداري به ويژه در روستاهاي مرزي اقدامات مشاركتي با ساير نهادها از جمله قرارگاه شهيد ناصري سپاه، آستان قدس و بسيج سازندگي نيز از سال قبل آغاز شده كه يكي از مزيت هاي اين طرح ثابت شدن جمعيت روستاها و جلوگيري از مهاجرت به شهرها بوده است.
وي بر لزوم تشكيل كارگروه جامع آب در استان تاكيد كرد و گفت: همچنين بايد مديريت بحران آب در استان تشكيل شود و مسايلي از جمله نگاه فرابخشي و سير چرخه هيدرولوژيكي آب مورد توجه ويژه قرار گيرد تا از اين طريق جلوي حجم زيادي از روان آبها گرفته و صرفه جويي در بخش هاي مختلف نيز لحاظ شود.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي با بيان اينكه اين استان دومين استاني بياباني كشور است تصريح كرد: امسال از محل صندوق توسعه ملي 100 ميليون يورو براي بيابان زدايي از جمله مبارزه با پديده گرد و غبار به كشور اختصاص يافت كه سهم استان از اين رقم 15 ميليارد تومان برآورد شده است.

** چراي بيش از حد ممنوع
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: امسال ميزان بارندگي هاي مناسب سبب سرسبز شدن مراتع و بيابان ها شده اما از دامداران و عشاير انتظار مي رود چراي بيش از حد نداشته باشند.
نصرآبادي ادامه داد: نبايد تصور كرد بارندگي هاي امسال مشكل خشكسالي را رفع كرده است لذا دامداران نبايد با فشار بيش از حد به مراتع و چراي آن، بيابان ها را به وضعيت قبلي تبديل كنند.
وي به آغاز برداشت برخي گياهان دارويي در استان اشاره كرد و گفت: پارسال با مشاركت سازمان جهاد كشاورزي نسبت به كشت برخي محصولات گياهي به صورت زراعي از جمله آنغوزه، زيره سبز، آويشن و ساير وارد كار شديم.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي سطح زير كشت و مطالعه شده محصول آنغوزه را 100 هزار هكتار اعلام كرد و گفت: در حال حاضر يكهزار خانوار به عنوان بهره بردار و 10 پيمانكار در زمينه برداشت اين محصول همكاري مي كنند.
وي اضافه كرد: درآمد حاصل از فروش آنغوزه سالانه 60 تا 100 ميليارد تومان است اما اين محصول خام فروشي مي شود كه بايد مراجع تحقيقاتي از جمله شركت هاي دانش بنيان براي تكميل چرخه فراوري آن تلاش كنند.
7557*3028