طرح مديريت رواناب در سطح 40 هكتار اجرا شد

بندرعباس- ايرنا- رييس اداره امور بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان گفت: طرح مديريت رواناب به منظوركنترل و مهار گالي ظرف يكسال گذشته در سطح 40 هكتار زمين در بندرلنگه اجرا شد.

گالي نوعي فرسايش خاكي يا خندقي است كه طول آن به 12 كيلومتر با عمق 4 تا 6 متر مي رسد.
عليرضا گنج آبادي شامگاه يكشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: اجراي اين طرح با هزينه يك ميليارد و 30 ميليون ريال انجام شد.
وي افزود: امسال نيز در راستاي طرح كنترل و مهار گالي در شهرستان بندرلنگه اجراي طرح مديريت رواناب در سطح 250 هكتار پيش بيني شده است.
گنج آبادي بيان داشت: براي اجراي اين طرح 9 ميليارد و 250 ميليون ريال اعتبار پيشنهاد شده كه در صورت تخصيص در نيمه نخست امسال اجرا مي شود.
وي تصريح كرد: 28 كانون بحراني فرسايش خاكي به مساحت 318 هزار هكتار در استان هرمزگان وجود دارد كه از اين شمار هفت كانون بحراني در بندرلنگه واقع شده است.
رييس اداره امور بيابان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان گفت: حساسيت خاك، بارش هايي با شدت زياد، تغيير كاربري زمين ها، مهاجرت در اثر خشكسالي، رها سازي زمين هاي ديم، تخريب پوشش گياهي، نبود مديريت سيلاب، دخالت هاي انساني در انحراف و تمركز سيلاب و اقدامات عمراني نادرست از جمله عوامل اصلي ايجاد و گسترش كانون هاي گالي است.
گنج آبادي خاطرنشان كرد: تخريب زمين ها، هدر رفت خاك، خسارت به عرصه هاي منابع طبيعي، زمين هاي كشاورزي، بناها و تاسيسات زيربنايي، تهديد روستاها و مكان هاي مسكوني، رسوب زايي و تشديد رسوب گذاري در مسيل ها، سازه هاي آبي و بنادر از پيامدهاي فرسايش گالي است.
وسعت بيابان هاي استان هرمزگان يك و نيم ميليون هكتار است و كانون هاي بحراني بيشتر در شهرهاي جاسك، سيريك، ميناب، بندرلنگه، بندرخمير، بندرعباس، قشم و بستك واقع شده اند.
شهرستان بندرلنگه در 240 كيلومتري غرب بندرعباس مركز استان هرمزگان واقع شده است.
7198/6048