مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب اروميه تا شهريور به پايان مي رسد

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي گفت: در صورت تخصيص اعتبارات لازم، مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب اروميه تا شهريور سال جاري به بهره برداري مي رسد.

به گزارش ايرنا رسول اكبري روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه براي اتمام اين طرح 200 ميليارد ريال اعتبار نياز است، بيان كرد: فاز اول خط انتقال پساب تصفيه خانه فاضلاب اروميه به طول هفت كيلومتر نيز به اتمام رسيده است.
وي اضافه كرد: در صورت تامين اعتبار به ميزان 150 ميليارد ريال ادامه چهار كيلومتري اين خط انتقال نيز تا پايان شهريور ماه به اتمام مي رسد.
«اكبري» ميزان اعتبارات لازم براي افتتاح طرح هاي شركت آبفاي شهري استان را چهار هزار و 355 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: از اين ميزان تاكنون يكهزار و 900 ميليارد ريال دريافت شده و براي ايجاد 300 شبكه فرعي، اصلي و خط انتقال، 6 واحد ايستگاه پمپاژ و افزايش ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب به ميزان 6 هزار و 400متر مكعب در شبانه روز اقدام شده است.
وي ادامه داد: اين شركت در راستاي تصميم دولت تدبير واميد در خصوص احياي درياچه اروميه، در شهرهاي حوضه آبريز درياچه اروميه با اعتباري بالغ بر 6 هزار و 228 ميليارد ريال احداث شبكه جمع آوري فاضلاب فرعي و اصلي را به طول يكهزار و 100 كيلومتر در دستور كار قرار داده است.
وي اضافه كرد: احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب به ظرفيت 115 هزار 563 مترمكعب در شبانه روز و احداث 30 ايستگاه پمپاژ از ديگر اقدامات اين شركت براي كمك به احياي درياچه اروميه است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي با اشاره به اينكه تصفيه خانه فاضلاب نقده نيز از محل اعتبارات ستاد احيا درياچه اروميه در حال بهره برداري است، گفت: با در نظر گرفتن پساب ساير تصفيه خانه هاي در مدار از جمله مدول اول و دوم فاضلاب اروميه، مهاباد، مياندوآب، سلماس و بوكان در حدود 60 ميليون متر مكعب پساب از طريق خطوط يا رودخانه ها به پيكره درياچه هدايت مي شود.
به گزارش ايرنا در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهري آذربايجان غربي تحت پوشش شركت آب و فاضلاب شهري در حوزه آب و بيش از دو سوم اين جمعيت نيز در حوزه جمع آوري فاضلاب تحت پوشش اين شركت قرار دارد.
درياچه اروميه در قالب طرح هاي ستاد احيا قرار است ظرف مدت 10 سال/از 1394/ به تراز اكولوژيك خود برسد؛ اين درياچه از اواسط دهه 1380 شروع به خشك شدن كرد و بنا بر آمار بين المللي تا سال 2015 ميلادي حدود 80 درصد از مساحت آن خشك شد.
همه كارشناسان داخلي و خارجي بر اين عقيده هستند كه مشاركت جوامع محلي در كنار اجراي طرح هاي مختلف، نقش مهمي در احياي نگين آبي آذربايجان دارد.
3214/3072