پرنده اي كه زمين چمن دانشگاه آزاد مياندوآب را به تعطيلي كشاند

مهاباد- ايرنا- يك قطعه پرستوي دريايي با ساختن لانه در زمين چمن فوتبال دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب، بازي هاي فوتبال اين واحد را به طور موقت به تعطيلي كشاند.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مياندوآب روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: زمين چمن اين دانشگاه از 2 هفته پيش براي برگزاري مسابقات فوتبال آماده شده بود اما نيروهاي خدماتي اين دانشگاه هنگام بازديد از اين زمين متوجه لانه گذاري يك قطعه پرستوي دريايي در آن شدند‌.
رامين رستمي افزود: اين پرنده با توجه به فصل زادآوري، روي نقطه پنالتي اين زمين چمن اقدام به لانه سازي و تخمگذاري در آن كرده است.
وي اضافه كرد: به دنبال اين موضوع تصميم گرفته شد تا زمان جوجه آوري اين پرنده به طور موقت استفاده از اين زمين چمن تعطيل شود.
رستمي با اشاره به اينكه اين زمين محل درآمد غيرشهريه اي براي دانشگاه محسوب مي شود، اظهار داشت: از اين زمين چمن با هدف ترويج فرهنگ زيست محيطي و نيز عمل به شعار «با پرندگان و حيوانات مهربان باشيم» به طور موقت استفاده نمي شود.
وي گفت: لانه اين پرنده با زمين به سختي تشخيص داده مي شود و به همين خاطر محل لانه گذاري با تكه چوبي نشانه گذاري شده تا به آن صدمه اي وارد نشود و تمرين ها و فعاليت هاي ورزشي در اين زمين نيز از روزهاي آينده بعد از تبديل شدن تخم ها به جوجه آغاز خواهد شد.
به گزارش ايرنا، پرستوي دريايي از خانواده كاكايي است كه با جثه‌اي كشيده و لاغر، بال‌هاي بلند و باريك‌ و پروازي زيبا با پر و بالي تيره، دمي سفيد، منقاري باريك‌، سياه و نوك ‌تيز كه در پرواز اغلب آن را رو به پايين نگه مي دارد، قابل شناسايي است. 
زيستگاه اين پرنده در آب هاي داخل خشكي، گاهي در ساحل دريا نيز ديده مي شود و روي زمين يا در آبگيرها نيز لانه مي سازد؛ غذاي اين پرنده ماهي است و ضمن پرواز از حشرات تغذيه مي كند و خود را براي گرفتن طعمه به آب مي زند.
علاوه بر وجود 2 رودخانه سيمينه رود و زرينه رود مياندوآب، امسال با توجه به بارش هاي مناسب رودخانه ليلان چايي و تالاب گل سليمان آباد اين شهرستان پس از سال ها احيا شد كه بهترين زيستگاه براي پرندگان آبزي به ويژه پرستوي دريايي است.
دانشگاه آزاد اسلامي مياندوآب در جوار رودخانه زرينه رود و ليلان چايي قرار دارد و يكهزار و 600 دانشجو در سه مقطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد در اين دانشگاه تحصيل مي كنند.
98718/6185/3072