۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۱
کد خبر 83311861
۰ نفر
كنوانسیون وین و خروج آمریكا از توافق های بین المللی

تهران – ایرنا – امسال، پنجاهمین سال امضای كنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات است؛ كنوانسیونی با موضوعیت حقوق بین المللی معاهدات بین كشورها كه 23 می 1969 تصویب و در همان روز به امضا گذاشته شد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، این كنوانسیون 27 ژانویه 1980 اجرایی شد و 116كشور تا ژانویه 2018 آن را مورد تائید قرار دادند.
برخی كشورها همچون آمریكا كه این كنوانسیون راتصویب نكردند،بخش هایی ازآن را به عنوان تكراری برحقوق الزام آورعرفی به رسمیت شناختند. كنوانسیون مزبور، اساس قانون بین الملل معاصر را تدوین می كند. این كنوانسیون به عنوان یك توافق بین المللی حاصل شده بین كشورها به صورت مكتوب است و مشمول حقوق بین الملل می باشد.
این كنوانسیون موید این مساله است كه هر كشوری اهلیت انعقاد معاهدات را داراست.
116كشور تا ژانویه 2018، از طرف های تصویب كننده این كنوانسیون هستند و 15 كشور دیگر نیز ذیل آن را امضا كرده، اما مورد تائید قرار نداده اند.
حتی كشورهایی كه این كنوانسیون را تصویب نكرده اند، اهمیت آن را پذیرفته اند.برای نمونه، آمریكا قبول دارد كه بخش هایی از این كنوانسیون شامل حقوق عرفی الزام آور برای همه كشورهاست.
این در حالی است كه آمریكا بارها به معاهدات بین المللی پشت پا زده و یا آن را امضا نكرده، یا مورد تائید قرار نداده و یا پس از امضا از آن خارج شده است.
از میان این معاهدات، شماری مورد توجه خاص سازمان هایی چون دیده بان حقوق بشر است و بی میلی آمریكا به تصویب این معاهدات، مساله ساز شده است.
امابرخی معاهداتی كه موردتائید آمریكا قرارنگرفته یا به امضای این كشور نرسیده بدین شرح است: كنوانسیون كار اجباری، كنوانسیون آزادی انجمن و حفاظت از حق سازماندهی، كنوانسیون حق سازماندهی و چانه زنی جمعی، كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپی گری دیگران، كنوانسیون مربوط به وضعیت آوارگان، كنوانسیون دفاع از حقوق برابر، كنوانسیون مربوط به وضعیت افراد بی خانمان، كنوانسیون تبعیض، كنوانسیون ضد تبعیض در آموزش، كنوانسیون كاهش بی خانمانی، كنوانسیون مربوط به رضایت باازدواج، حداقل سن ازدواج وثبت ازدواج ها، كنوانسیون سیاست استخدامی، معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، كنوانسیون غیرقابل اجرا بودن محدودیت‌های قانونی در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، كنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات، معاهده منع استفاده از موشك های بالستیك، كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر، كنوانسیون حذف همه نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودكان، كنوانسیون بین المللی رعایت حقوق همه كارگران مهاجر و خانواده هایشان، كنوانسیون بین المللی در مورد حقوق دریاها، كنوانسیون تنوع بیولوژیكی، كنوانسیون امنیت سازمان ملل و افراد مرتبط، پروتكل كیوتو، معاهده اوتاوا، اساسنامه رم دیوان بین المللی كیفری، كنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری، كنوانسیون حمایت از حقوق افراد ناتوان، كنوانسیون استفاده از مهمات خوشه ای، معاهده تجارت اسلحه، پیمان تجاری اقیانوس آرام.
در این میان، مهمترین توافق نامه هایی كه آمریكا پس از امضا طی دو سال اخیر از آنها خارج شده است.
توافق آب و هوایی پاریس، آمریكا روز دوم ژوئن ۲۰۱۷ از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد.
معاهده نفتا و شورای حقوق بشر سازمان ملل، آمریكا در سال 1397از معاهده نفتا و شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.
آمریكا اردیبهشت سال 1397بی توجه به درخواست های بین المللی برای متعهد ماندن به توافق هسته ای با ایران، این توافق را ترك كرد.در حالی كه دیگر طرف های امضاكننده به آن وفادار ماندند.
آمریكا همچنین در سال 1396ازپیمان همكاری ترانس-پاسیفیك (TPP) كه میان ۱۲ ملت عقد شده بود، خارج شد.
آمریكا به تازگی نیز با توافق بین المللی كاهش آلایندگی پلاستیكی مخالفت كرده است.
این توافق روز جمعه در پایان نشستی كه با حمایت سازمان ملل پیرامون ضایعات پلاستیكی، مواد سمی و مواد شیمیایی در ژنو سوئیس تشكیل شد، به دست آمد.
رئیس جمهوری آمریكا همچنین اعلام كرده است كه كشورش را از پیمان تجارت بین‌المللی تسلیحات كه در سال 2013 امضا شده، خارج می كند.
اروپام**9109**1590