جزييات بخشودگي ماليات بر درآمد استان هاي سيل زده اعلام شد

اهواز - ايرنا - سرپرست سازمان امور مالياتي كشور با تشريح جزييات بخشودگي ماليات بر درآمد استان هاي سيل زده، گفت: بدهي ماليات بر درآمد اين دسته از موديان كه بيش از 50 درصد اموال آنها در اثر وقوع سيل فروردين سال 1398 از بين رفته، بخشوده مي‌شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از سازمان امور مالياتي، محمدقاسم پناهي بيان كرد: سازمان امور مالياتي كشور به منظور حمايت از موديان مالياتي آسيب ديده در استان هاي سيل زده، بخشنامه بخشودگي 50 درصدي ماليات بر درآمد اين موديان را ابلاغ كرده است.
وي افزود: اين بخشودگي كه براساس مصوبه 18 فروردين امسال هيات وزيران درخصوص ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم تصويب شده، مربوط به عملكرد تا پايان سال 1397 است.
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور درخصوص جزييات اين بخشنامه ادامه داد: بدهي ماليات بر درآمد موديان استان هاي سيل زده، مربوط به عملكرد تا پايان سال 1397 كه بيش از 50 درصد اموال آنها در اثر وقوع سيل فروردين سال 1398 از بين رفته است، با رعايت ماده (8) اصلاحي آيين نامه اجرايي ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم بخشوده مي‌شود.
پناهي با بيان اينكه ساير موديان خسارت ديده در سيل اخير با هر ميزان خسارت نيز امكان بهره مندي از تسهيلات مالياتي در خصوص كسر زيان وارده از درآمد مشمول ماليات را دارند، گفت: طبق آيين نامه ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم، اگر در سيل اخير به دارايي هاي موديان مالياتي آسيب وارد شده و از بين رفته يا خسارت ديده باشد، اين خسارت از درآمد مشمول ماليات سال يا سال هاي بعد تا سقف زيان وارده قابل كسر خواهدبود.
وي افزود: موديان مالياتي براي استفاده از اين بخشودگي ها و تسهيلات مي بايست درخواست كتبي خود را به اداره امور مالياتي محل تسليم كنند.
سرپرست سازمان مور مالياتي كشور گفت: براساس مصوبه هيات وزيران، استان هاي سيل زده توسط وزارت كشور تعيين مي شود.
6037