دشمنان داخلي و خارجي توان ساقط كردن نظام ايران را ندارند

تهران-ايرنا- روزنامه راي اليوم در مطلبي ضمن غير ممكن خواندن هر گونه رويارويي مستقيم ميان آمريكا و رژيم صهيونيستي با جمهوري اسلامي ايران، نوشت كه نه قدرت هاي متخاصم خارجي و نه جبهه داخلي توان سقاط كردن نظام جمهوري اسلامي ايران را ندارند.

به گزارش ايرنا راي اليوم روز يكشنبه در مطلبي به قلم 'محجوب احمد قاهري'نويسنده تونسي نوشت: همه شواهد و قراين حاكي از آن است كه ايران هرگز توسط قدرت هاي خارجي سقوط نخواهد كرد. اين امر از سوي جبهه داخلي نيز امكان ندارد زيرا ملت ايران به وحدت و كرامت خود و عدم تبعيت از قدرت هاي خارجي ايمان دارد.
در ادامه اين مطلب آمده است: رويارويي مستقيم و ميداني ميان آمريكا و اسرائيل با ايران غيرممكن به نظر مي رسد. آمريكا به لحاظ جغرافيايي فاصله زيادي با ايران دارد و حتي اگر آمريكا از دور حملات موشكي عليه ايران انجام بدهد از واكنش تهران در امان نخواهد بود. اسرائيل نيز از حمله به ايران ناتوان است و ممكن است تنها به حملات هوايي به نيروهاي ايران در خارج از خاك اين كشور اكتفا كند.

**وحشت آمريكا از واكنش ايران
آمريكا و اسرائيل هر دو از واكنش و خشم ايران مي ترسند. بهترين مدعا براي اين مطلب، سفر دستپاچه مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا به عراق است. او از رئيس جمهوري عراق خواست كه به نيروهاي آمريكايي در خاك عراق تعرضي نكنند. اين در حالي است كه خودشان همه تجهيزات و امكانات جنگي ويرانگر را از سراسر جهان عليه ايران بسيج كرده اند. آنها خوب مي دانند كه ايران در برابر تجاوز آنها ساكت نخواهد نشست و پاسخ هر گونه حمله حتما شديد و ويرانگر خواهد بود.
به هر روي، آمريكا هرگز دست از روياي خود براي سرنگوني نظام ايران برنمي دارد. بارها تلاش خواهد كرد و در اين راه از مزدورانش يعني اسرائيل و برخي كشورهاي عربي استفاده خواهد كرد اما در صورت وقوع هر جنگ و درگيري اين مزدوران اولين كساني هستند كه در آتش اين جنگ خواهند سوخت.

**كشورهاي عربي باري بر دوش اسرائيل
تنها گزينه اسرائيل، حمله هوايي خواهد بود. كشورهاي عربي هم كه به جبهه عليه ايران پيوسته اند، خود به باري عليه اسرائيل تبديل شدند زيرا با هم اختلاف نظرهاي شديد دارند. اسرائيل مي خواهد از اين كشورها به عنوان سوخت در جنگ زميني استفاده كند. اما اين كشورها مي خواهند در هر نبردي خود را پشت صهيونيست ها و آمريكايي ها پنهان كنند. از اين رو اعتماد كردن به روي هر يك از اين طرف ها دشوار است.

**ايجاد بحران هاي اقتصادي براي تسليم كردن مردم ايران
تنها جبهه داخلي ايران مي ماند كه صهيونيست جهاني و در راس آن آمريكا، اسرائيل و مزدوران عربي به آن اميد بسته است. آنها اميدوارند كه اعتراضات مردمي عليه نظام كارساز شود. بهترين ابزار براي شوراندن مردم عليه حكام شان خلق بحران هاي اقتصادي شديد است.همان كاري كه آمريكا با صدام و عراق كرد و موفق شد. حربه اي كه در ونزوئلا نيز در شرف موفقيت بود.
تحريم هاي اقتصادي عليه مردم ايران وحشتناك است. اگر ملت ديگري بود در برابر آن دوام نمي آورد. مردم ايران از آغاز انقلاب 1357 تاكنون تحت تحريم ها و تهديدهاي اقتصادي قرار دارد. اما هموار ايستاده ومقاومت كرده است.
راي اليوم در پايان نوشت: نظام ايران كشور ضعيفي نيست و به اين اقدامات آمريكا واكنش نشان داده است. تهران تهديد كرده است كه تنگه هرمز را مي بندد و اجازه ورود و خروج به كشتي ها را نمي دهد. چند روز گذشته نيز از بخشي از بندهاي توافق هسته اي خارج شد. البته در مقابل اين اقدامات تهران، آمريكا فشارهاي خود را شدت خواهد بخشيد و اين مسئله ممكن است وضع را هر لحظه بحراني تر كند. اما ايران هراسي از اين فشارها ندارد.
خاورم**9329**1508