براي ايجاد پلت‌فرم‌ها از مزيت سرزميني، فرهنگي و دانش بومي استفاده كنيم

تهران- ايرنا- دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور تاكيد كرد: براي ايجاد پلت‌فرم و بازيگري در اين ميدان بايد از مزيت سرزميني، فرهنگي و دانش بومي‌مان استفاده كنيم و با همگرايي آنها به پلت‌فرم‌هاي بزرگ دست يابيم.

به گزارش ايرنا از مركز ملي فضاي مجازي كشور، سيد ابوالحسن فيروزآبادي روز يكشنبه در نشست با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، تفاهم نامه ايجاد «كارگروه‌هاي استاني هماهنگي، حمايت و توسعه محتوا و خدمات فرهنگي فضاي مجازي» را با سيدعباس صالحي و به منظور گسترش و تعميق محتوا و خدمات ايراني- اسلامي سالم، مفيد و ايمن در فضاي مجازي امضا كرد.
رئيس مركز ملي فضاي مجازي كشور در اين مراسم گفت: براي ساماندهي فضاي مجازي در كشور بايد خصايص ذاتي اين فضا همچون شبكه اي، اجتماعي، تعاملي بودن و جهاني شدن را در كنار تحولات مديريت شده آن بر پايه اقتصاد شناسايي كنيم تا بتوانيم زيست در اين جهان جديد را در كشور ساماندهي كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه بايد هويت فرهنگي مان را در فضاي مجازي حفظ كنيم، افزود: فضاي مجازي از طريق رسانه، به زندگي مردم وارد شده و در آن مدل هاي اقتصادي و فرهنگي بسيار پيچيده اي شكل گرفته است كه براساس آن، رهبران اين فضا به دنبال توسعه آن بر بستر اقتصاد با نگاه فرهنگي در دنيا هستند بنابراين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي فرهنگ در كشور بايد نقش بسزايي در ساماندهي اين فضا ايفا كند.
فيروزآبادي با بيان اين كه نوع حركت، چگونگي حكمراني، شناسايي بازيگران و بازتعريف نقش ها در كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، تصريح كرد: بايد آينده اين فضا كه اكنون متكي بر پلت فرم ها، شبكه محور و يكپارچگي بوده و مدل اقتصادي آن بر پايه اقتصاد توجه است، ترسيم شود.
وي درخصوص موسسه هاي رصد فعال در كشور، تاكيد كرد: حوزه رصد در كشور نوظهور است و به دليل پردازش اطلاعات و دسترسي به داده هاي مردم، بايد حريم خصوصي آنها حفظ شده و فعاليت آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نظارت شود. همچنين در حوزه ويكي ها بايد ويكي هاي تخصصي مبتني بر دانش بومي و مزيت سرزميني در كشور ايجاد و توسعه يابند تا بتوانيم با كمك آنها در آينده پلت فرم هايي ايجاد كنيم كه قابل رقابت با جهان باشند.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور افزود: براي ايجاد پلت فرم و بازيگري در اين ميدان بايد از مزيت سرزميني، فرهنگي و دانش بومي مان استفاده كنيم و با همگرايي آنها به پلت فرم هاي بزرگ دست يابيم كه اگر اين مهم اتفاق بيفتد ما مي توانيم پلت فرم هاي بزرگي ارائه كرده و بازيگر اين حوزه در جهان باشيم.
براساس اين تفاهم نامه مقرر شد تا كارگروه ها در حفظ و ترويج خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم بومي و منطقه اي، ترويج سبك زندگي اسلامي- ايراني در فضاي مجازي، پيشگيري از بروز يا گسترش آسيب هاي اجتماعي، كمك به رشد مصرف كالاهاي فرهنگي ايراني- اسلامي در فضاي مجازي و تقويت بنيان خانواده و بهبود نظم و ارتباطات اجتماعي فعاليت كنند.
علمي 9207** 1055