تحليلگر پاكستاني:ايران هجمه آمريكا را مدبرانه خنثي مي كند

اسلام آباد - ايرنا - يك تحليلگر ارشد پاكستان اقدامات اخير واشنگتن در خاورميانه را تحريك آميز و مصداق روشن تهاجم عنوان كرد و گفت : زماني كه جمهوري اسلامي ايران هيچ تصميمي براي شروع جنگ در منطقه ندارد چرا ترامپ بايد چنين سياستي را پيش ببرد و ايران مدبرانه اين رفتار را دفع مي كند.

به گزارش ايرنا، «رشيد احمد خان» استاد دانشگاه پنجاب پاكستان در مقاله اي كه روز يكشنبه در روزنامه اردو زبان «دنيا» منتشر شد، افزود: دولت ترامپ از جمله مشاور امنيت ملي وي مدعي است كه منافع آمريكا در خاورميانه از سوي ايران مورد تهديد قرار گرفته است در حالي كه هيچ نشانه اي از تهاجم احتمالي تهران وجود ندارد.
وي گفت: اعزام ناوهاي جنگي و بمب افكن به خاورميانه و خليج فارس چيزي جز رويكرد تحريك آميز و تهاجمي دولت ترامپ در قبال ايران نيست و جمهوري اسلامي ايران با سياست خارجي مسالمت آميز با اقدامات آمريكا مقابله مي كند.
اين تحليلگر پاكستاني هدف اصلي اعمال مجدد تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران پس از خروج غيرقانوني ترامپ از برجام به ويژه تمديد نكردن معافيت نفتي ايران را ضربه زدن به معيشت اين كشور دانست و افزود: انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) تمامي طرح هاي آمريكا در منطقه را ناكام گذاشت به همين دليل حاكمان كاخ سفيد دست به هر توطئه اي براي ضربه زدن به ايران مي زنند.
وي افزود: آمريكايي ها با حمايت از صدام براي تجاوز به ايران و ايجاد تشكلي به نام شوراي همكاري خليج فارس در سدد مقابله با انقلاب و تخريب نظام ايران بود اما جمهوري اسلامي ايران با سياست خارجي مسالمت آميز در مسير مقابله با آمريكا گام برداشت.
رشيد احمد خان با حمايت از مواضع ايران عليه اقدامات دولت ترامپ در قبال برجام و همچنين اقدامات ناكافي طرف هاي اروپايي درخصوص برداشتن تحريم ها و احياي همكاري هاي مالي و نفتي با تهران، گفت: اروپا صرفا از خروج يكجانبه آمريكا از برجام انتقاد كردند اما در عمل هيچ كاري نكرده و به وعده هاي خود براي تجارت و همكاري با ايران عمل نكرده است.
وي گفت: به نظر مي رسد دونالد ترامپ با خروج از برجام، اعمال تحريم هاي يكجانبه عليه ايران و اقدامات تحريك آميز در منطقه به دنبال ايجاد فضايي است كه به وسيله آن رويارويي احتمالي آمريكا با ايران را توجيه كند.
آساق*274**1104**