بانك ها، قراردادهای نفتی را به عنوان وثیقه تسهیلات می پذیرند

تهران- ایرنا- براساس ابلاغ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ها مكلف به پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقـه و تضـمین بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیلات دریافتی شدند.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، بر اساس بخشنامه بانك مركزی طبق قانون بودجه سال 98، اصل قرارداد شركت‌های اكتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت شده با شركت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شركت ملی نفت ایران از این شركت‌ها و عواید حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقـه و تضـمین بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیلات دریافتی شركت‌های مذكور از بانك‌ها قابل پذیرش است.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك‌های عامـل، شیوه عمل كار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌كنند.
این حكم طـرح‌های پالایشگاهی و پتروشـیمی جدید را نیز كه در مرحله أخذ تامین مالی خارجی (فاینانس) هستند، شامل می‌شود.
اقتصام**2022 **1559