سازمان دانش‌آموزی هویت ایرانی اسلامی را تقویت كند

تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: تمام برنامه های سازمان دانش آموزی باید با نگاه به تقویت هویت ایرانی- اسلامی و در جهت تاثیر گذاری، شناخت و صیانت هویت پیش رود و اگر برنامه ای دانش آموزان را به سمت این هدف تشویق نكند، بدین معنی است كه بر ضد این هدف كار شده است.

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی روز یكشنبه در مراسم بیستمین سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی در تالار فرهنگ اظهار كرد: یكی از مهم‌ترین كاركردهای آموزش و پرورش شناخت و آشنایی دانش آموزان با جامعه پذیری و مهارت اجتماعی تعریف می شود.
وی افزود: برخی از صاحب نظران علوم تربیتی معتقدند آموزش پرورش كاری جز جامعه پذیر كردن دانش آموزان ندارد و مهارت های اجتماعی و جامعه پذیر كردن دانش آموزان به عهده آن است.
بطحایی گفت: دانش آموزان در دوره های دانش آموزی و دوران رشد برای رسیدن به بزرگسالی با ارزش‌ها و باورهای اجتماع خود آشنا شده و از آن نگهداری می كنند كه از این دوره به جامعه پذیری یاد می شود.
وی افزود: سازمان دانش آموزی یكی از خطیرترین وظایف را در جهت تربیت دانش آموزان بر عهده دارد كه در دولت دوازدهم بحث بر سر جدی گرفتن فعالیت های پرورشی این سازمان است.
وزیر آموزش و پرورش تاكید كرد: آموزش و پرورش كاری غیر از پرورش ندارد و دانش آموزان در دوران تحصیل باید با مهارت ها آشنا شده و مولفه هویتی خود را شناخته و از آن نگهداری كنند.
وی یكی از مهم‌ترین نگرانی های جامعه را در معرض خطر قرار گرفتن هویت فرزندان عنوان كرد و گفت: هنجارها، باور و ارزش‌ها همان هویت است و نباید به جای آن نشانه ای را كه مربوط به هویت ما نیست، قرار دهند.
بطحایی افزود: سازمان دانش آموزی باید ماموریت اصلی خود یعنی همان جامعه پذیری را دائما ترویج دهد كه مهم‌ترین بستر این كار فعالیت های اردویی است و در آن دانش آموزان در كنار هم چطور زندگی كردن را یاد می گیرند. این همان حلقه گمشده ای است كه در آموزش و پرورش به آن كمتر توجه می شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: بخش عمده انرژی دانش آموزان صرف فعالیت هایی می شود كه وظیفه اصلی آنها نیست و جامعه ای كه خواهان رسیدن به هدف است باید دانش آموزان را برای جامعه پذیری آماده كرده و برای رسیدن به این هدف هزینه كند.
بطحایی با اشاره به در مضیقه بودن آموزش و پرورش گفت: سازمان های دیگر همچون شهرداری و ارگان های حاكمیتی امكانات خود را داشته و حتی بعضی از این امكانات در فصول مختلف بلا استفاده می ماند. جامعه ای كه می خواهد هویت را پاس بدارد باید سرمایه گذاری كرده و در سالن ها و اردوگاه ها را بر روی دانش آموزان بگشاید تا آنها بتوانند از این امكانات استفاده كنند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فضای مجازی نیز گفت: امروز این فضا وقت دانش آموزان و حتی خود ما را می گیرد. در صورتی كه این فضا فرصت های خوبی نیز دارد كه دنیا از این فرصت ها به خوبی استفاده می كند. شناخت درست از این فضا خلاقیت دانش آموزان را در مورد مسائل زندگی بیشتر می كند.
وی همچنین در باره خطرها و تهدیدهای این فضا نیز اظهار كرد: دانش آموزان و خود ما نیز در معرض این خطرها قرار داریم كه لازم است با آگاهی لازم در این فضا قدم برداریم.
بطحایی گفت: جای آموزش و آشنا شدن دانش آموزان با این فضاها سازمان دانش آموزی است. اگر امكانات و منابع و فضای لازم برای این امر را نداشته باشیم این آشنایی صورت نگرفته و دانش آموزان در معرض خطر جدی قرار می گیرند.
وی تاكید كرد: در این اردوها و در زمان بازی و آموختن دانش آموزان است كه این تهدیدها بیشتر شناخته شده و دانش آموزان با آنها آشنا می شوند.
بطحایی در آخر با اشاره به هویت ایرانی- اسلامی دانش آموزان به عنوان سرمایه ارزشمندی برای آنها تصریح كرد: دانش آموزان باید با هویت خود آشنا شده و نباید این هویت را به زور به آنها تحمیل كرد و اگر این پرده را كنار بزنیم و جوانان را با این زیبایی آشنا كنیم، دیگر نیازی به تحمیل نیست.
آیین بیستمین سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی امروز در تالار فرهنگ برگزار شد.
*8398*1584