خودكفايي در توليد گندم امسال نيز تكرار مي شود

مهاباد- ايرنا- مشاور وزير ‌و مجري طرح محوري گندم وزارت جهاد كشاورزي با مطلوب خواندن سطح زير كشت گندم، گفت: امسال نيز خودكفايي گندم تكرار شده و نياز كشور از محل توليد داخلي تامين مي شود.

اسماعيل اسفندياري روز يكشنبه در سفر يك روزه به آذربايجان غربي و در جريان بازديد از روند اجرايي طرح تحقيقاتي «ايكاردا /ICARDA » و طرح «pvs» گندم در جنوب اين استان به خبرنگار ايرنا افزود: برداشت گندم در استان هاي جنوبي كشور از اواخر اسفند سال گذشته آغاز شد.
وي ادامه داد: با وجود وقوع سيل در استان هاي جنوبي كشور به ويژه در خوزستان، ميزان توليد گندم نسبت به سال گذشته نه تنها كاهش نيافته بلكه تاكنون ميزان خريد 30 درصد بيشتر از سال گذشته گزارش شده است.
وي با اشاره به اينكه تاكنون يك ميليون و 200 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان توسط شركت غله و خدمات بازرگاني خريداري شده، بيان كرد: بارندگي‌هاي اخير نيز موجب افزايش عملكرد در مزارع گندم آبي و به ويژه مزارع گندم ديم شد و بر همين اساس توليد گندم در سال جاري بيش از نياز مصرف داخلي است.
وي با بيان اينكه مطالبه هاي گندمكاران در اسرع وقت به حساب آنان واريز مي شود، اضافه كرد: كار برداشت گندم در استان هايي كه در اقليم مرطوب نوار ساحلي درياي خزر قرار دارد نيز از دهه اول خردادماه آغاز مي شود.
مجري طرح گندم كشور با تاكيد بر اينكه چهار ميليون هكتار از اراضي ديم كشور طي سال زراعي جاري زير كشت گندم قرار دارد و در 2 ميليون هكتار ديگر از اراضي نيز اين محصول به صورت آبي كشت شده است، اظهار داشت: وضعيت مزارع گندم در كشور با توجه به بارندگي هاي مطلوب بهاره و پاييزه بسيار مطلوب است.
به گزارش ايرنا ايران به منظور انتقال يافته هاي علمي كشت گندم به داخل مزارع كشور در افقي پنج ساله با موسسه تحقيقاتي ايكاردا جهت كشت گندم همكاري مي كند.
مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك (ICARDA) يكي از مراكز تحقيقاتي هست كه در سال 1977 با هدف انجام تحقيقات و به منظور دستيابي به امنيت غذايي، بهبود معشيت مردم و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در مناطق خشك جهان تاسيس شد.
«ايكاردا» يكي از 15 مركز تحقيقات بين المللي وابسته به گروه مشاوران بين المللي تحقيقات كشاورزي است كه مركز آن در كشور سوريه و در شهر حلب واقع شده و در اكثر نقاط خشك و نيمه خشك جهان داراي فعاليت هاي علمي و پژوهشي است.
مهم ترين مأموريت هاي ايكاردا تلاش براي افزايش امنيت غذايي و كاهش فقر از طريق مشاركت مردم و حفظ محيط زيست جهت دستيابي به توليدات كشاورزي مطلوب مي باشد.
3020/7510/3072