مبارزه با علف هرز در 25 هزار هكتار زمين زراعي مهاباد انجام شد

مهاباد - ايرنا - كارشناس حفظ نباتات جهادكشاورزي مهاباد گفت: عمليات مبارزه با علف هاي هرز در 25 هزار هكتار از زمين هاي گندم اين شهرستان انجام شد.

خدر مازوجي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: مبارزه با علف هاي هرز هر سال در اوايل بهار و قبل از رشد كامل گياهان به صورت مكانيزه و با استفاده از سموم دفع آفات نباتي انجام مي شود.
وي اضافه كرد: كشاورزان بايد حين مبارزه با علف هاي هرز به مرحله رشد گياه و علف هرز توجه داشته باشند و با هماهنگي و مشورت كارشناسان جهاد كشاورزي از سموم مناسب و موثر متناسب با نوع علف هاي هرز استفاده كنند.
وي با اشاره به بازديدهاي دوره اي كارشناسان جهادكشاورزي از مزارع اين شهرستان گفت: ارايه راهكارهايي براي كاهش مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها، معرفي سموم جديد به كشاورزان و جمع آوري بذر علف هاي هرز مشكوك به مقاومت از خدمات كارشناسان كشاورزي است.
مازوجي افزود: امسال همچنين بيش از سه هزار هكتار از مزارع گندم اين شهرستان عليه آفت «سن مادر» سمپاشي شد.
وي به كشاورزان توصيه كرد كه با مراجعه به مراكز جهاد كشاورزي دهستان ها و دريافت راهنمايي هاي فني لازم نسبت به خريد سموم مورد نياز خود از فروشگاه هاي مجاز اقدام و مزارع خود را عليه اين آفت سمپاشي كنند.
كارشناس حفظ نباتات جهادكشاورزي مهاباد گفت: طي سال زراعي گذشته 24 هزار هكتار از مزارع اين شهرستان براي مقابله با علف هاي هرز و 11 هزار هكتار عليه آفت سن سمپاشي شده بود.
به گزارش ايرنا، مبارزه نكردن با علف هاي هرز خسارت بين 30 تا 50 درصدي به مزارع وارد مي كند و مي تواند افت كمي و كيفي محصول را در پايان فصل برداشت به همراه داشته باشد.
خردل وحشي، يولاف، جودره، چچم، خاكشير دم روباهي، خارشتر و شلمي از مهمترين علف هاي هرزي هستند كه در كنار مزارع غلات اين شهرستان رشد مي كند.
در سال زراعي جاري 49 هزار هكتار از مزارع اين شهرستان به كشت گندم پاييزه اختصاص يافته است كه از اين مقدار، 44 هزار و 500 هكتار به صورت ديم و چهار هزار و 500 هكتار نيز به صورت آبي كشت شده است.
مهاباد در جنوب آذربايجان غربي و 116 كيلومتري مركز استان واقع شده است و داراي بيش از 80 هزار هكتار اراضي مستعد كشاورزي و باغي است.
3020/2093