بيش از 3 هزار و 400 ضابط نظامي آموزش ديدند

تهران- ايرنا- معاون اول دادستان نظامي تهران از آموزش 3 هزار و 403 ضابط نظامي و صدور كارنامه براي 2 هزار و 400 نفر از آنان خبر داد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از سازمان قضايي نيروهاي مسلح، فرامرز يوسفوندي در همايش «ضابطان نظامي، قانون مداري و حفظ حقوق شهروندي» در گزارشي از روند آموزش و صدور كارت ضابطان نظامي گفت: بعد از احصاء ضابطان نظامي در آئين دادرسي كيفري جديد، با تدابير مسئولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، قضات توانمند براي آموزش ضابطان انتخاب و آئين نامه اجرايي آن نوشته شد.
وي ادامه داد: ابتدا يك دوره آموزشي 20ساعته طراحي و به يگان ها اعلام شد كه با توجه به تصويب قانون جديد و الزام به داشتن كارت ضابطيت، افراد مورد وثوق را معرفي كنند.
اين مقام قضايي اضافه كرد: با وجود حضور يگان هاي مختلف در استان تهران، مطالب تخصصي براي هر يگان تهيه و با كار جهادي قضات، اين برنامه آموزشي اجرا شد.
معاون دادستان نظامي تهران گفت: تاكنون بيش از 500 كارت صادر كرده ايم و تا چند ماه آينده كارت ضابطيت ديگر كساني كه در آزمون و مراحل گزينش قبول شده اند، صادر مي‌شود.
يوسفوندي تصريح كرد: براي طراحي كارت ضابطان نظامي نيز با توجه به حساسيت هاي موجود، مؤلفه هاي امنيتي براي جلوگيري از جعل و سوء استفاده توسط حفاظت و اطلاعات سازمان قضايي پيش بيني شد.
در ادامه اين همايش از اساتيد دوره هاي آموزشي ضابطان، علي اشرفي مستشار دادگاه هاي نظامي استان تهران، سيدعلي سيدحقي بازپرس شعبه دهم دادسراي نظامي استان تهران و عبدالمجيد رمضاني رئيس اداره حفاظت اسناد و اماكن سازمان قضايي نيروهاي مسلح تقدير شد.
همچنين فعالان آموزش قضايي و حقوقي در نيروهاي مسلح نيز معرفي و از آنان تجليل به عمل آمد.
مدير رسيدگي به جرايم و تخلفات بازرسي و ايمني و كارشناس حفاظت اطلاعات ستاد كل نيروهاي مسلح، كارشناس حفاظت اداره كل حقوقي و قضايي وزارت اطلاعات، كارشناس حفاظت اطلاعات و كارشناس جرايم مديريت حقوقي و قضايي نيروي زميني ارتش،كارشناس قضايي مديريت حقوقي و قضايي نيروي هوايي ارتش، مأمور قضايي دژبان ارتش، مسئول حقوقي و دو تن از كارشناسان قرارگاه عملياتي حفاظت اطلاعات سپاه، كارشناس قضايي اداره صيانت، قضايي و انضباطي سپاه، مدير قضايي مجتمع دانشگاهي علوم و فنون هوافضاي سپاه، نماينده فرمانده دژبان كل سپاه، جانشين عمليات ساحفاناجا، معاون حفاظت اطلاعات فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران، رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي ويژه شرق استان تهران، كارشناس حفاظت اطلاعات فاتب، مدير عمليات قضايي و كارشناس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و كارشناس ارشد قضايي اين وزارتخانه به همراه يوسف عبادي، كارشناس آموزش سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران كساني بودند كه مورد تقدير قرار گرفتند.
اجتمام*٣٢٢٩*1095*1193