شناخت كيفيت حضور اشكانيان در غرب درياچه اروميه

تهران- ايرنا- سرپرست هيات باستان‌شناسي گفت: بررسي باستان‌شناختي غرب درياچه اروميه با هدف شناخت كيفيت حضور اشكانيان در اين منطقه در حال انجام است.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، فرنگيس ميرزايي افزود: بررسي غرب درياچه اروميه با مجوز پژوهشگاه و حمايت مالي دانشگاه تربيت مدرس، انجام مي گيرد.
وي افزود: شناسايي محوطه هايي با استقرارهاي اشكاني از اهداف اصلي اين بررسي ميداني به شمار مي آيد.
ميرزايي با اشاره به اينكه تاكنون در غرب درياچه اروميه در هيچ محوطه اي چه در قالب آثار ثبتي يا غيرثبتي نامي از اين دوره تاريخي برده نشده تصريح كرد: حضور يا غيبت اشكانيان در اين منطقه از دلايل اجراي اين پروژه است.
به گزارش ايرنا، شاهنشاهي اشكاني يا اشكانيان (۲۴۷ پ.م. ۲۲۴ م) كه با نام امپراتوري پارت‌ها نيز شناخته مي‌شود، يكي از قدرت‌هاي سياسي و فرهنگي ايراني در ايران‌زمين بود كه ۴۷۱ سال بر قسمت اعظم غرب آسيا حكومت كرد.
پهناوري دولت اشكاني در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوكش و از كوه‌هاي قفقاز تا خليج فارس را شامل مي‌شد. به دليل قرار گرفتن جاده ابريشم در گستره حكومت اشكاني و قرار گرفتن در مسير بازرگاني امپراتوري روم و حوزه مديترانه و امپراتوري هان در چين، اين امپراتوري به مركزي براي تجارت تبديل شده بود.
ايالت پارتي‌ها از مغرب به دامغان و سواحل جنوب‌شرقي درياي خزر و از شمال به تركستان و از شرق به رود تجن و از جنوب به كوير نمك و سيستان محدود مي‌شد. قبايل پارتي در آغاز با قوم داهه كه در مشرق درياي خزر در يك جا سكونت داشتند و سپس از آنان جدا شده، در ناحيه خراسان مسكن گزيدند.
فراهنگ**3377**9157