آبياري نوين درهفت هزار هكتار از اراضي گچساران دردست اجراست

گچساران- ايرنا- مدير جهاد كشاورزي گچساران گفت: آبياري نوين در هفت هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان هم اكنون در دست اجراست.

عبد الوهاب پورالحسيني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هم اكنون طرح آبياري نوين در چهار هزار 800 هكتار از زمين هاي كشاورزي دشت ليشتر و يك هزارو 200 هكتار زمين از اراضي تنگ انگشترك و آبرزي در دست اجراست.
وي بيان كرد: طرح آبياري به پنج هزار هكتار از اراضي كشاورزي دشت ليشتر و خيرآباد از سال 81 اجراشد.
پورالحسيني ابراز كرد: طرح انتقال آب به سه هزار و 500 هكتار از زمين هاي كشاورزي دشت امامزاده جعفر (ع)گچساران در دولت تدبير و اميد در گچساران اجرا شد كه تاكنون سه هزارو 300 هكتار از اين اراضي به سيستم آبياري نوين تبديل شده است.
وي ادامه داد: طرح آبياري نوين در 200 هكتار ديگر از اين زمين هاي كشاورزي پس از برداشت محصولات بهاره اجرا خواهد شد.
مدير جهادكشاورزي گچساران افزود: هم اكنون آبرساني به سه هزارو 100 هكتار از زمين ههاي دشت خان احمد در قالب فاز دوم طرح آبرساني به دشت امامزاده جعفر در دست اجراست.
وي افزود: هم اكنون 12 هزار هكتار زمين آبي در گچساران وجود دارد كه بخش عمده اي از آن در دولت تدبير و اميد زمين هاي از ديم تبديل به آبي شده است.
وي بيان كرد: مساحت هاي زمين هاي آبي اين شهرستان با تكميل طرح هاي در دست اجراي تامين آب به 2 برابر افزايش خواهد يافت.
پورالحسيني گفت:شبكه هاي‌هاي اصلي و فرعي دشت ليشتر و مطالعه نقاط مستعد در شهرستان گچساران از مهمترين برنامه هاي جهاد كشاورزي اين شهرستان در سال جاري ست.
بيش از 35 هزار هكتار زمين قابل كشت در مناطق مختلف گچساران وجود دارد.
86 هزار و 800 تن انواع محصولات كشاورزي در سال زراعي گذشته در اين شهرستان توليد و روانه بازار مصرف شد.
شهرستان 120 هزار نفري گچساران در جنوب غربي كهگيلويه و بويراحمد و در همسايگي استان خوزستان قرار دارد.
2082/1662/

سرخط اخبار استان‌ها