فراگیری فناوری روز در نظام آموزشی اجتناب ناپذیر است

اصفهان- ایرنا- نظام آموزشی كشور آنطور كه باید در عصر پرشتاب فناوری و تحولات روز افزون آن به اعتقاد كارشناسان هنوز نتوانسته تعادل و تحركی در این مقوله ایجاد و در آموزشها منجمله از فناوری روز استفاده كند در حالی كه دانش آموزان در بكارگیری آن جلوتر هستند.

به گزارش ایرنا، با توجه به اینكه فناوری اطلاعات یكی از مفاهیم مهم و اساسی در توسعه محسوب می شود باید با آگاهی و شناخت امكان فراگیری و استفاده از آن در سیستم آموزشی ممكن شود كه به تاكید كارشناسان امری اجتناب ناپذیر است.
این در حالی است كه حضور و وجود شبكه های اجتماعی و در دسترس بودن آن برای نوجوانان و جوانان، فرصتی برای سهل انگاری قافله آموزش و پرورش برای رسیدن به دنیای پیشرفت باقی نگذاشته است.
دانش به سرعت در حال گسترش است و بخش عظیمی از آن همزمان برای معلمان و دانش آموزان در دسترس است، این واقعیت مسوولیت گریزناپذیری را برای معلمان قرار می دهد و آن اینكه دانش خود را به روز كنند و خود را در معرض كانال های ارتباطی مدرن قرار دهند.
نكته مهم این كه فنآوری اطلاعات امكانات نوینی را در اختیار آموزش و پرورش قرار داده است اما در عوض بر انتظارات مردم افزوده، حالا معلمان باید یاد بگیرند كه چگونه با رایانه ها دركلاس درس مواجه شوند و آنها را به كار گیرند.
چگونه با دانش آموزان در دستیابی به حجم عظیم اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت رقابت كنند و چگونه نرم افزارها و سخت افزارها برای بهبود فرایندیاددهی، یادگیری استفاده كنند.
برخی از كارشناسان معتقدند از سال 2000 به بعد استفاده از تخته سیاه و گچ در مدرسه كاهش یافت و فناوری های جدید برای حضور در مدارس طراحی شد.
این در حالی است كه در سالهای اخیر فناوری جدیدی مانند 'وایت برد هوشمند تعاملی' به عنوان یك سخت افزار جای خود را در مدارس پیشرفته باز كرد و زمینه ساز حضور نرم افزارها در مدارس شد.
این فناوری ها باعث شد حتی سازمان یونسكو به تعریف تازه تر و جدیدتری از علم و سواد بپردازد به همین دلیل خانواده ها نسبت به داشتن فناوری ها نو در حوزه علم و دانش ترغیب شدند.
به تاكید كارشناسان در دهه پیش رو فناورهای آموزش باز بخش جدایی ناپذیر از آموزش و پرورش خواهند بود و باید نسل جدید دانش آموزان را در نوع بهره گیری درست از این فناوری ها پرورش داد.
برآیند برخی از پژوهش های صاحبنظران امر نشان داد كه كامپیوتر در مدرسه باید در جهت ایجاد تفكر عینی و عمیق، حمایت از تفكر مشاركتی و سوق دادن تفكر دانش آموز بسوی مسیرهای نوین و غیرقابل پیش بینی نقش آفرین باشد.
در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی مدارس در كل كشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تكلیف شده است.

**امكان فراگیری از فناوری اطلاعات در سیستم آموزشی ضرورت دارد
دكترای مدیریت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اینكه فناوری اطلاعات یكی از مفاهیم مهم و اساسی در توسعه محسوب می شود باید با آگاهی و شناخت امكان فراگیری و استفاده از آن در سیستم آموزشی ممكن شود.
تورج صادقی افزود: امروزه ضرورت تغییر در جوامع بخصوص در نظام آموزشی برای رسیدن به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت احساس می شود.
وی اظهارداشت: یكی از بزرگترین چالش های مدیریت تغییر نیاز به افراد توانمندی است كه بتوانند در فرآیند تغییر درگیر شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد : این در حالی است كه آموزش، ركن اصلی در توسعه پایدار هر كشور است و معلمان عوامل تغییر بحران در سطح كار آكادمیك هستند.

**استفاده از فناوری های جدید در آموزش موجب تمركز بیشتر دانش آموزان می شود
صادقی یادآور شد: استفاده از فناوری های جدید در آموزش مزایای متعددی دارد از جمله اینكه باعث می شود فعالیت های دانش آموز شخصی شود و دانش آموز تمركز بیشتری داشته باشد.
وی از دیگر مزایای پرداختن و تاكید بر فناوری های روز در سیستم آموزشی را امكان انجام دادن تكلیف های درسی به روش های غیر سنتی عنوان كرد.
این استاد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد، دسترسی آسان به منابع درسی، ایجاد انگیزه مشاركت در گروه و تنوع را از دیگر مزایای فناوری های نوین آموزشی برشمرد.
وی تصریح كرد: ضرورت تغییر در روش های تدریس و یادگیری ایجاب می كند كه از تكنولوژی های اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای رسیدن آسان و سریع به دانش برتر استفاده شود.

**نظام متمركز آموزش و پرورش سدی در مقابل ورود فناوری های روز به مدارس است
استاد رشته جامعه شناسی گفت: آموزش و پرورش، برغم تلاش های صورت گرفته در حیطه برنامه ریزی تفصیلی آموزشی و درسی و در حیطه های اجرایی و اداری، دارای نظامی متمركز است.
فخری رضایی بیان كرد : این تمركز برنامه درسی یكسان و بدون انعطاف را از لحاظ محتوا شیوه های آموزش و تدریس و نوع ارزشیابی برای هر موضوع درسی، برای تمامی دانش آموزان شامل شهری و روستایی با هر نوع استعداد، علاقه و خاستگاه اقتصادی و اجتماعی، از هر جنس، نژاد، زبان و فرهنگ و تجویز می كند.
وی اظهارداشت: در چنین نظام هایی در عمل هیچگونه نوآوری و ابتكار چشمگیر و موثری امكان نهادینه شدن نمی یابد زیرا هر اقدامی باید از بالا تصمیم گیری شده و به طور سراسری به اجرا گذاشته شود.
این استاد دانشگاه بیان كرد : بدنه اجرایی با هر چه از بالا بیاید به صورت یك دستور اداری و از سر رفع تكلیف برخورد می كند و به مجرد برخورد با یك مانع پیش بینی نشده، اجرای دستور را متوقف می كند كه در این شرایط كاربرد فناوری اطلاعات در آموزش تنها در سطح حداقل به صورت یك موضوع درسی، امكان پذیر خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: افزون بر آن به واسطه این تمركز توان برنامه ریزی درسی و رهبری فرایند یادگیری كه از مهارت های اصلی و كاربرد فناوری در آموزش و پرورش به شمار می رود، در معلمان رشد نمی یابد.
رضایی با بیان این كه علاوه بر تمركز، دولتی بودن تمامی فعالیت های تهیه و تولید مواد و نرم افزارهای آموزشی مانع رشد و بالندگی بخش خصوصی در این زمینه شده است ، گفت: در حالی كه از شرایط موفقیت برنامه كاربرد فناوری اطلاعات در آموزش، مشاركت فعال بخش خصوصی است.
وی تصریح كرد: نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نظر كاربرد فناوری اطلاعات در آموزش با دو نارسایی عمده است كه پرورش نیافتن تفكر منطقی، خلاقیت ذهنی، روحیه جستجوگری و مهارت مدیریت فرایند یادگیری ناشی از نارسایی های برنامه های تربیت معلم و مساعد نبودن شرایط محیط كار برای بروز و شكوفایی هر نوع خلاقیت در معلمان است.

**ورود فناوری اطلاعات درسیستم آموزشی قدرت همه بینی را فراگیر می كند
رضایی ادامه داد: یكی از ویژگی های عمده فناوری اطلاعات كه لزوم گسترش آن را در آموزش و پرورش بیش از پیش آشكار می كند، قدرت همه بینی یا قدرت بینایی فراگیر آن است.
وی یادآور شد: امكانات و توانایی های بالقوه فناوری اطلاعات می تواند در حل بسیاری از مشكلات آموزش و پرورش و یا حداقل تعدیل و كاهش آنها مؤثر واقع شود.
این جامعه شناس افزود: عصر حاضر عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته و طبیعی است كه اطلاعات ، دانش و آگاهی بعنوان اساسی‌ ترین دارائی ها برای انسان ها و جوامع بشری به حساب آید.
وی تاكید كرد: رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است كه میزان توجه به آن را به عنوان مهمترین شاخص توسعه‌ یافتگی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفتند و این فناوری به دلیل ویژگی های خاصی كه از آنها برخوردار است دارای قابلیت های فراوانی به منظور انتقال دانش، تسهیل ارتباطات و تعاملات و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطلاعات است كه همه اینها در صورت بهره‌گیری صحیح از این پدیده امكان‌پذیر است.
رییس فناوری اطلاعات اداره كل آموزش و پرورش اصفهان گفت: هم اكنون بالغ بر 13 هزار مدرسه دولتی از مجموع 30 هزار مدرسه در استان هوشمند سازی شده است.
حمیدرضا خردمند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته برای هوشمند سازی مدارس استان چهار میلیارد و 90 میلیون ریال بودجه تخصیص داده شد كه متاسفانه با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ها، تعداد كمی از مدارس مجهز به تجهیزات فناوری شدند.
وی با بیان اینكه بودجه امسال هنوز مشخص نشد، اظهار داشت: بودجه های هوشمند سازی مدارس با توجه به الگوی سخت افزاری و نیازهای كتاب های درسی اختصاص داده می شود و هم اكنون بسیاری از مدارس دارای برد هوشمند، دیتا شو و ... هستند.
رییس فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان اصفهان، در پاسخ به اینكه آیا معلمان نیز همپای دانش آموزان به سواد فناوری اطلاعات دست یافتند گفت: برپایی دوره های آموزشی آشنایی با مهارت های هفت گانه رایانه در چند سال اخیر برای معلمان برگزار شد و آنها آشنایی لازم برای كار با رایانه در مدارس را دارند.
وی خاطرنشان كرد: علاوه بر آن دوره هایی نیز در رابطه با محتوای الكترونیكی برای معلمان برگزار می شود كه همین دوره های سطح سواد آنها را به لحاظ فناوری اطلاعات بسیار افزایش داده است.
خردمند یادآور شد: برپایی جشنواره تولید محتوای الكترونیكی كه هر ساله در استان برگزار می شود نشان داد كه سطح علمی معلمان با استقبال برای شركت در این رویداد از 900 نفر در چند سال پیش به 13 هزار نفر در سال گذشته افزایش یافته است.
وی، این جشنواره را فضایی برای تشویق و ترغیب و همچنین استفاده از توان معلمان در زمینه تولید محتواهای الكترونیكی در راستای منافع آموزشی عنوان كرد.
رییس فناوری اطلاعات اداره كل آموزش و پرروش اصفهان افزود: در مجموع می توان گفت وضعیت استان به لحاظ سواد علمی دانش آموزان و معلمان رد بحث فناوری اطلاعات مطلوب و در حال رشد است.
در استان اصفهان 850 هزار دانش آموز در افزون بر پنج هزار واحد آموزشی به تحصیل مشغول هستند.
6994/6026/