29 زنداني مالي خلخال چشم انتظار كمك هاي مردمي هستند

اردبيل - ايرنا - رييس دادگستري خلخال گفت: 29 زنداني جرايم مالي غيرعمد زندان اين شهرستان چشم انتظار كمك هاي مردمي براي آزادي از زندان هستند.

به گزارش ايرنا ، علي رمضان پور روز شنبه در جمع صاحبان واحدهاي توليدي ، صنعتي و سرمايه گذاران خلخال افزود: با توجه به برگزاري جشن گلريزان كه با هدف جمع آوري كمك هاي مردمي براي آزاد سازي زندانيان مالي در ماه مبارك رمضان برگزار مي شود، انتظار از آحاد جامعه بويژه سرمايه گذاران واحدهاي توليدي و اشتغال زا فراهم سازي زمينه آزادي زندانيان جرايم مالي غيرعمد است.
او گفت: زندان يك واقعيت تلخ اجتماعي است كه مي تواند هر فردي را بصورت ناخواسته گرفتار كرده و با زنداني شدن سرپرست خانواده خانواده او در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار مي گيرد.
وي فلسفه وجودي برگزاري جشن هاي گلريزان را كمك به زندانياني دانست كه به جرم داشتن انواع بدهي مالي از جمله مهريه ، ديه ، نفقه ، بانكي و يا ضمانت بانكي دچار حبس شده اند.
او اظهار داشت: در حالي كه بيشتر اوقات افكار عمومي دادگاه ها را در افزايش زندانيان مالي مقصر مي دانند ، ولي هرگونه حبس زندانيان مالي بنا به درخواست و اصرار شاكيان از دادگاه مبني بر اجراي احكام حقوقي و مالي صورت مي گيرد.
رمضان پور افزود: در حال حاضر سطح بدهي زندانيان مالي زندان خلخال متفاوت و از مبالغ كم 10 ميليون ريالي تا رقم هاي بالا است كه ستاد ياوران ديه شهرستان با بررسي دقيق پرونده زندانيان آزادي زندانيان مالي با سطح بدهي كم در اولويت قرار داده است.
او اظهار كرد: هم اكنون يك فرد با بضاعت مالي بسيار پايين به جرم ضمانت بانكي 25 ميليون ريال بدهي معوقه يك شخص ديگر كه از پرداخت بدهي خود امتناع كرده و متواري شده ، پشت ميله هاي زندان اسير شده و انتظار مي رود با كمك هاي جمع آوري شده جشن گلريزان امسال زمينه آزادي چنين زندانيان مستحقي از زندان فراهم شود.
او با بيان اينكه ستاد ديه به اندازه چند برابر كمك هاي مردمي جشن هاي گلريزان شهرستان ها براي آزادي زندانيان جرايم مالي غيرعمد كمك مي كند، گفت: در حالي كه جمع مبلغ جمع آوري شده در جشن گلريزان سال گذشته اين شهرستان بيش از يك ميليارد ريال بود با كمك هاي پرداختي از سوي ستاد ديه مركز و تلاش براي جلب رضايت شاكيان پرونده ها ، 27 زنداني مالي زندان خلخال با بدهي بيش از 40 ميليارد ريالي از زندان آزاد شدند.
امسال جشن گلريزان 30 ارديبهشت همزمان با ولادت امام حسن مجتبي (ع) ساعت 22 در مجمتع فرهنگي و هنري ارشاد اسلامي خلخال برگزار مي شود.
7119/6018