كارگاه آموزشي مديريت پژوهش در برلين آلمان برگزار شد

تهران- ايرنا - به همت استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير كارگاه آموزشي «مديريت پژوهش» در شهر برلين آلمان برگزار شد.

به گزارش ايرنا از دانشگاه صنعتي اميركبير، كارگاه بين‌المللي آموزش مديريت پژوهش با حمايت وزارت آموزش و پژوهش آلمان BMBF و موسسه‌ هاي پژوهشي لايپنيتز، هلمهولتز، DFG و DLR براي برخي از مديران موسسات پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشگاه نيرو برپا شد.
در بخش آغازين نشست اين كارگاه آموزشي بين‌المللي، گئورگ قره‌ پتيان استاد دانشگاه صنعتي اميركبير، در سخناني به اهداف و ضرورت اين كارگاه آموزشي پرداخت و گفت: هر چند طبيعي است كه روش‌ هاي مديريت پژوهش در آلمان طراحي و پياده‌سازي مي‌شود اما مي‌توان در بستر يك رويكرد تطبيقي، اين مدل را فرا بگيريم و آن را متناسب و مطابق با فرهنگ فعاليت‌هاي سازمان‌هاي پژوهشي و ساختارهاي مرتبط با آن در ايران بومي كرده و عملياتي كنيم.
قره پتيان به عنوان طرف ايراني، پيشنهاد دهنده و هماهنگ‌ كننده اين كارگاه آموزشي تأكيد كرد: درخواست برگزاري اين كارگاه از سوي پژوهشگاه نيرو با نمايندگان موسسات پژوهشي آلمان مطرح و با پذيرش اين درخواست، طرح پيشنهادي براي ارائه موضوعات مرتبط با عنوان كارگاه با توجه به نيازهاي مراكز پژوهشي ايران تهيه و مقدمات اجرايي آن فراهم شد.
كارگاه آموزشي «مديريت پژوهش» با تدريس استادان و صاحب‌نظران آلماني از موسسات معتبري همچون لايپنيتز، هلمهولتز، DFG و DLR و با شركت حدود 20 تن از استادان و مديران موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشگاه نيرو (وابسته به وزارت نيرو) در شهر برلين آلمان برگزار شد.
علمي ** 1201 ** 1055