ايده پارلمان اصلاحات ظاهري زيبا با اهدافي نامانوس است

تهران- ايرنا- عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت گفت: آنچه در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات درباره ايده پارلمان اصلاحات در حال پيگيري است، ظاهري زيبا با اهدافي نامانوس و غيردموكراتيك است.

«مهدي شيرزاد» در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با بيان اين كه ايده پارلمان اصلاحات بسيار خوب و درخشان است، اظهارداشت: در جريان اصلاحات هر چه به سمت ساختارهاي دموكراتيك تر حركت كنيم، قوام و دوام اين جريان افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: از همين رو حزب اتحاد ملت ايران با اين ايده كاملا موافق و همدل است اما آن چه هم اكنون در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در حال پيگيري است، ظاهري زيبا با اهدافي نامانوس و غيردموكراتيك است.
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت تصريح كرد: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات پس از دوم خرداد 76 از مجموعه احزاب اصلاح طلب با انگيزه هم افزايي و تقويت گفتمان رييس دولت اصلاحات، احقاق حقوق مردم و پيگيري منافع ملي ايجاد شد اما در حال حاضر از اهداف خود فاصله گرفته است و با اتفاقاتي همچون انتخابات شوراي شهر گذشته و بيرون آمدن برخي ليست هاي موازي از آن، اقدامات آن بيش از آنكه به هماهنگي بيانجامد، منجر به تفرقه شده است.
شيرزاد گفت: به نظرمي رسد طرح پارلمان اصلاحات در حال حاضر توسط هسته سخت دولت پنهان اقتدارگرا ايجاد شده تا هسته سخت اصلاحات را زمين گير كند. با توجه به شرايط دشوار كشور، به جاي آن كه تمام تمركز احزاب بر حل مسائل مردم باشد با طرح موضوعات فرعي مي خواهند جريان اصلاحات را درگير بروكراسي و اختلافات بي اساس كنند كه تنها اثر آن بازماندن از كارهاي اساسي است.
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت خاطرنشان كرد: سردمداران طرح كنوني پارلمان اصلاحات، احزاب تك نفره يا چند نفره اي هستند كه مانيفست، راهكار، تشكيلات و عقبه اجتماعي مشخصي نداشته و سوابقشان، صلاحيت سردمداري را از آنان سلب كرده است.
وي ادامه داد: اين افراد از آقاي خاتمي به علت تشكيل شوراي عالي سياست گذاري شكايت دارند چرا كه در اين شورا علاوه بر احزاب، افراد حقيقي هم عضو هستند، در حالي كه رييس دولت اصلاحات با ورود افراد حقيقي به آن جلوي فرصت طلبي ها و زياده خواهي هاي احزاب چند نفره را گرفت و حال اين افراد با طرح پارلمان اصلاحات در تلاش هستند تا هدف خود مبني بر ماندن در قدرت به هر شكل ممكن را عملي سازند.
شيرزاد با بيان اين كه بحث هاي تشكيلاتي زماني مفيد فايده خواهد بود كه براي جامعه دستاوردي داشته باشد، اظهارداشت: تشكيلات براي گعده و دورهمنشيني نيست. جريان اصلاحات بايد پيگير منافع ملي باشد، نه منافع عده اي قليل. پيگيري مطالبات اقشار مختلف جامعه، بايد هدف هر تشكيلات اصلاح طلبي باشد.
اين فعال سياسي اضافه كرد: فعالين مدني، متفكران، روشنفكران، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه بايد در تصميم گيري اين جريان حضور داشته باشند چرا كه هدف نهايي تمام ساز و كارهاي سياسي بايستي حل مشكلات مردم باشد.
وي تصريح كرد: در شرايط فعلي كشور كه احزاب جايگاه ضعيفي دارند، نمي توان از مجموعه هاي شكل يافته از احزاب متعدد انتظار قدرت زيادي داشت. مگر اين كه اين احزاب به سمت تشكيل يك حزب فراگير پيش روند تا با كنار گذاشتن نام هاي فراوان، تمام ظرفيت هاي اين طيف از سياستمداران در يك مجموعه جمع شده و با ايجاد هم افزايي به يافتن راهكارهايي موثر براي كشور اميدوار باشيم. تشكيلات فراگيري كه به دنبال منافع ملي همه ايرانيان باشد.
به گزارش ايرنا، طرح پارلمان اصلاحات از همان زمان ارائه در سال 96 و از سوي «مصطفي كواكبيان» با منتقدان جدي در احزاب اثرگذار اصلاح طلب روبرو شد.
هدف از ارائه چنين طرحي، پررنگ سازي نقش برخي احزاب در نهادها و شوراهاي اصلاح طلب و انگيزه آن برخي ابهامات در عمكرد شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان است.
طرح پارلمان اصلاحات آنگونه كه اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مي گويند در مراحل نهايي تصويب و ارائه به وزارت كشور است. آنچه اين روزها ايده پارلمان اصلاحات را با چالش جديدي مواجه كرده، انتقادات تعدادي از فعالان حزبي است.
سيام ** ا.م **2021**1336