پنج هزار ميليارد ريال براي توسعه واحدهاي توليدي همدان اختصاص يافت

همدان- ايرنا- مديركل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در سال جاري حدود پنج هزار ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت تسهيلات، به منظور توسعه واحد هاي توليدي در بخش هاي مختلف صنعت، معدن و كشاورزي اين استان اختصاص يافته است.

حميدرضا متين روز پنجشنبه در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري همدان افزود: از اين ميزان اعتبار نزديك به 2 هزار و 438 ميليارد ريال در بخش سرمايه در گردش توليد كنندگان، تسهيلات واگذار مي شود.
وي اظهار داشت: 2 هزار و 480 ميليارد ريال در بخش بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي و 123 ميليارد ريال نيز اعتبار تسهيلات سرمايه ثابت پرداخت مي شود.
متين عنوان كرد: در بخش صنعت، معدن و كشاورزي نزديك به 240 ميليارد ريال يارانه در نظر گرفته شده است كه از اين ميزان 40 ميليارد ريال در بخش سرمايه در گردش، 190 ميليارد ريال در بخش بازسازي و نوسازي و 10 ميليارد ريال نيز به واحدهاي نيمه تمام تخصيص داده شده است.
وي عنوان كرد: از اين ميزان يارانه 10 ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار نقدي و 15 ميليارد ريال اوراق به سر رسيد مهر ماه سال جاري دريافت شده است.
مديركل صنعت، معدن و تجارت همدان تاكيد كرد: در مجموع تاكنون 20 درصد از اين تسهيلات به واحدهاي توليدي استان پرداخت شده است.
وي اظهار داشت: براي پرداخت تسهيلات، بانك هاي صنعت و معدن، آينده و پست بانك به عنوان بانك هاي عامل معرفي شده اند و تا پايان هفته آينده نيز سه بانك ديگر به آن ها اضافه مي شود.
متين افزود: واحدهاي توليدي براي دريافت اين تسهيلات از طريق سايت سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت نام كنند تا بر اساس ظرفيت تسهيلات به آن ها پرداخت شود.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز گفت: امسال يك هزار و 820 ميليارد ريال تسهيلات براي توسعه بخش گردشگري استان اختصاص يافته است.
علي مالمير افزود: اين ميزان تسهيلات در قالب يك هزار و 301 طرح به واحدهاي گردشگري واگذار مي شود.
9904/2087