پيش بيني برداشت 106 هزار تن پياز در مانه و سملقان

بجنورد- ايرنا- مدير جهاد كشاورزي مانه و سملقان گفت: 2 هزار هكتار از اراضي اين شهرستان زير كشت پياز رفته كه پيش بيني مي شود 106هزار تن محصول از اين اراضي برداشت شود.

هادي قهرمانيان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت اين محصول نسبت به سال گذشته پيش بيني مي شود، ميزان برداشت اين محصول 10 درصد افزايش يابد.
وي افزود: در اين شهرستان دو رقم پياز زرد فلات و سفيد كشت مي شود كه هم اكنون از سطح سبز خوبي برخوردار است.
مدير جهادكشاورزي مانه و سملقان علت سطح سبز خوب پياز را آب و هواي مناسب، نظارت كارشناسان بخصوص در تغذيه مناسب، كنترل آفات و مبارزه با علف هاي هرز دانست.
وي بيان كرد: با ميانگين توليد محصول پياز در هر هكتار 53 تن پيش بيني مي شود.
وي همچنين از كشت پياز بذري در سطح 135 هكتار از اراضي اين شهرستان خبر داد و افزود: پيش بيني مي شود 121 تن بذر پياز ارقام زرد فلات و سفيد توليد شود.
پياز از جمله محصولاتي است كه هرساله به هنگام برداشت در اواخر شهريورماه، دلالان آن را خريداري كرده و سود اصلي آن را نصيب خود مي كنند.
شهرستان مانه و سملقان با 85 هزار هكتار اراضي مستعد به عنوان قطب كشاورزي استان خراسان شمالي محسوب مي شود و 45 نوع محصول باغي و زراعي را توليد مي كند.
7183/ 6042