مديركل حج كرمان :برخي موسسات مسافربري آزاد فاقد مجوز اعزام زائر هستند

كرمان - ايرنا - مديركل حج و زيارت استان كرمان با تاكيد بر اينكه برخي موسسات مسافربري آزاد كه اقدام به اعزام زائر به خارج كشور مي كنند شرايط و مجوز لازم براي انجام اين كار را ندارند از مردم خواست از نام نويسي در موسسات آزاد بري از قانوني بودن آنان حتما مطمئن شوند.

به گزارش ايرنا، محمود عرب نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا از مردم خواست به منظور نام نويسي براي سفرهاي عتبات عاليات به دفاتر زيارتي تحت نظارت اداره كل حج و زيارت مراجعه و مطمئن شوند اعزام تحت نظارت حج و زيارت قرار دارد.
وي ادامه داد: برخي افراد سودجو و اخيرا برخي دفاتر مسافربري كه تحت نظارت حج و زيارت بوده و هم اكنون مجوز آنان تمديد نشده به دليل بروز مشكلات اقتصادي و غيره اقدام به آزادبري مسافران خارج كشور بخصوص عتبات عاليات كرده اند.
مديركل حج و زيارت استان كرمان تاكيد كرد: در صورت بروز هرگونه مشكل براي زائران كاروان هاي مسافربري آزاد مسئوليت بر دوش حج و زيارت نيست و ممكن است در اين زمينه حقوق زوار ضايع شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر پرواز به عتبات عاليات جمعه شب ها انجام مي شود تصريح كرد: در صدد هستيم گروه هاي اعزام مسافر به صورت زميني به عتبات عاليات نيز در يك روز مشخص انجام شود تا زائران سفرهاي غير از روز اعلام شده را غيرمجاز بدانند.
عرب نژاد، شماره تلفن 32456152 الي 4 را پل ارتباطي مردم با اداره كل حج و زيارت به منظور سفر به عتبات عاليات اعلام كرد.
3029/ 5054