آستان قدس رضوی از شركتهای دانش بنیان حمایت می كند

مشهد- ایرنا- معاون علمی آستان قدس رضوی گفت: این نهاد با انجام دو اقدام سخت افزاری و كلیدی نسبت به حمایت از شركتهای دانش بنیان وارد عمل شده است.

محمد مهدی نژاد نوری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نخستین اقدام آستان قدس را در این زمینه ساخت شهرك علم و نوآوری عالم آل محمد ذكر و بیان كرد: اجرای این طرح دی ماه پارسال در منطقه سیدی مشهد با مساحت 500 هكتار آغاز شده و افق تكمیل آن 15 سال است.
وی 'ایجاد تحول در آموزش و پرورش و حركت به سمت اشتغال دانش بنیان با رویكرد علوم رضوی، افزایش اشتغال مفید برای دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان، توسعه ظرفیت و زیرساختها با نگاه به آینده و شتاب‌ بخشی به علم و همچنین لزوم سرمایه‌ گذاری در مسیری كه بهره داشته و قدرت و ظرفیت كشور را ارتقا دهد' را از دلایل ساخت این شهرك علم و نوآوری برشمرد.
معاون علمی آستان قدس رضوی افزود: این شهرك در مشهد با اتخاذ دیدگاه تمدنی و ایجاد یك بستر بسیار قوی برای تولد، رشد و بلوغ شركتهای دانش بنیان در همه بخشها در حال ساخت است.
وی ادامه داد: قرار نیست فقط موسسات علمی و اقتصادی آستان قدس رضوی در این شهرك مستقر شوند بلكه فضا برای استقرار همه شركتها و موسسات دانش بنیان در شهرك علم و نوآوری بوجود می آید.
نوری گفت: هرچند پارك علم و فناوری خراسان فضایی را برای استقرار شركتهای دانش بنیان در اختیار دارد اما ظرفیت آن محدود است. با این حال شهرك علم و نوآوری آستان قدس مجموعه گسترده فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پژوهشی است كه حداقل 80 درصد از ظرفیت آن با شركتهای دانش بنیان غیروابسته به آستان قدس تكمیل می شود.
وی در ادامه دومین اقدام آستان قدس رضوی در حمایت از شركتهای دانش بنیان را 'استفاده از ظرفیت علمی و ابداعی آنها در جهت رفع نیازهای حرم مطهر رضوی و علمی كردن همه فعالیتهای مبتنی بر خدمتگزاری به زائران بارگاه امام رضا(ع)' ذكر و بیان كرد: نمونه ای از آن فراخوان آستان قدس رضوی به منظور حمایت از صاحبان ایده و طرح در خصوص 'پلیمرهای زیست تخریب پذیر' برای جایگزین كردن آنها با لوازم پلاستیكی و پلیمری است كه در حرم مطهر رضوی مورد استفاده قرار می گیرد.
معاون علمی آستان قدس رضوی افزود: این نهاد خرداد ماه آتی 'رویداد علمی فناوری پلیمرهای زیست تخریب پذیر' را برگزار می كند تا شركتهای دانش بیان و صاحبان ایده در این چارچوب طرحهای خود را ارائه داده و پس از بررسی طرحها توسط داوران، بهترین آنها برای تولید، تجاری سازی و بهره برداری تحت حمایت آستان قدس رضوی انتخاب شود.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی همچنین برای علمی كردن همه خدمات ارائه شده به زائران در حرم مطهر رضوی مانند عطر، صوت، غذا و مانند اینها دست یاری خود را به سمت شركتهای دانش بنیان دراز كرده و درصدد ارائه خدمات مبتنی بر علم است.
نوری به فعالیت خادمیاران علمی رضوی در سراسر كشور اشاره و بیان كرد: هدف این نهاد ارائه بخشی از خدمات آستان توسط خادمیاران علمی در سراسر كشور و بخشی از خدمات با بهره گیری از ظرفیتهای شركت های دانش بنیان است.
7489/1858