روان سازي امور گمركي براي صادرات و واردات كالا ضروري است

بوشهر- ايرنا- فرماندار تنگستان استان بوشهر گفت: روان سازي امور گمركي براي صادرات و واردات كالا ضروري است و مسئولان اين استان و شهرستان براي برطرف كردن مشكلات موجود در اين بخش تلاش كنند.

به گزارش ايرنا، عبدالحسن رفيعي پور روز پنجشنبه درجلسه كارگروه رفع موانع توسعه صادرات و واردات شهرستان تنگستان افزود: برخي موانع در صادرات مربوط به محدوديت هاي قانوني درسطح كشور است كه بايد با پيگيري آنها را برطرف كنيم.
وي از مسئولان گمرك و ساير دستگاه هاي مرتبط با صادرات و واردات كالا بويژه جهاد كشاورزي و بهداشت خواست شرايط مناسب براي ترخيص كالا را فراهم كنند و در شرايط كنوني اجازه ندهند روال اداري و بوركراسي، ترخيص بموقع كالاها بويژه اقلامي كه با سلامت و نياز ضروري مردم سروكار دارند را با مشكل رو برو كند.
رفيعي پور گفت: در شرايط جديد پيش رو دست اندركاران گمرك همراهي مثبت و سازنده اي از خود نشان داده اند واز مديران انتظار مي رود در اين گونه مواقع ريسك پذيري داشته باشند.
فرماندار تنگستان ادامه داد: مديران نبايد با اين نگراني كه ممكن است تصميم امروز آنها در آينده زمينه بازخواست و پاسخگويي از آنها را فراهم كند از ريسك پذيري و تصميم گيري سريع خودداري كنند.
وي تاكيد كرد: حل مشكلات مردم نيازمند تصميم گيري بموقع است و نمي توان نسبت به وضعيت معيشت و اشتغال مردم بي تفاوت بود.
6047/6043