رعايت حقوق شهروندي مسير تحقق جامعه اي بدون آسيب را فراهم مي كند

قزوين - ايرنا - مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين گفت: تحقق جامعه اي بدون آسيب و عاري از مشكلات اجتماعي نيازمند تحقق و رعايت حقوق شهروندي است.

به گزارش ايرنا، مريم بيدخام عصر چهارشنبه در همايش حقوق شهروندي كه توسط انجمن مديران موفق فردا در دانشگاه پيام نور قزوين برگزار شد، افزود: حقوق شهروندي يك امر لازم است كه ريشه در آموزه هاي ديني و اخلاقي دارد و فلسفه آن بر مبناي رضايت مردم و پاسخگويي حاكميت به مردم است.
وي اضافه كرد: حقوق شهروندي مقدمه اي براي رسيدن به جامعه اي آرماني است كه گرچه تا رسيدن به آن فاصله زيادي داريم اما همين اقدامات در راستاي تدوين منشور حقوق شهروندي و ابلاغ آن به دستگاه ها هم مي تواند تلنگري براي رعايت آن باشد.
بيدخام ادامه داد: براي آشنايي مردم با حقوق شهروندي خود، رسانه ها و همچنين فضاي مجازي نقشي موثر دارند تا در نتيجه آن به جامعه اي سالم و عادلانه براي همه آحاد دست يابيم.
وي گفت: اگر جامعه اي با نشاط اجتماعي و عاري از آسيب هاي اجتماعي مي خواهيم بايد همه به حقوق شهروندي خود آشنا باشند.
دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي با اشاره به بازرسي و نظارت بر نحوه عملكرد دستگاه ها در حوزه حقوق شهروندي اظهار داشت: هر كدام از دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در طول سال سه بار بر اساس چك ليست هاي ابلاغي وزارت كشور مورد بازرسي قرار مي گيرند و بر آن اساس امتيازبندي مي شوند.
بيدخام ادامه داد: در اين بازرسي‌ها، ضمن اعزام بازرسان ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي براي حضور در دستگاه‌هاي مورد نظر، عملكرد دستگاه‌ها در راستاي اجراي برنامه‌هاي ابلاغي و بر اساس مستندات ارائه شده مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين افزود: در اين بازديدها عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه حقوق شهروندي، تكريم ارباب رجوع و عفاف و حجاب بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي وزارت كشور مورد ارزيابي قرار گرفته و دستگاه‌هاي برتر و همچنين دستگاه‌هايي كه عملكرد ضعيفي دارند، به مقامات ذي صلاح معرفي مي‌شود.
7388/6012