صنايع هرمزگان 19 ميليون مترمكعب در روز گاز مصرف مي كنند

بندرعباس- ايرنا- مديرعامل شركت گاز هرمزگان ميانگين مصرف صنايع بزرگ اين استان از گاز طبيعي را افزون بر 19 ميليون مترمكعب در روز اعلام كرد.

به گزارش ايرنا، فواد حمزوي روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درحال حاضر افزون بر50 صنعت بزرگ و 20 جايگاه CNG گازدار شده است.
وي افزود: نيروگاه حرارتي بندرعباس، نيروگاه گازي قلعه قاضي، نيروگاه ايسين، نيروگاه مپنا قشم، نيروگاه قشم مولد جزو نيروگاه هاي بزرگ گازدار هستند.
مديرعامل شركت گاز هرمزگان پيش بيني كرد: براساس طرح جامع مصوب در شركت ملي گاز70ميليون مترمكعب از ظرفيت خط هفتم به استان هرمزگان اختصاص يابد.
حمزوي بيان داشت: در اجراي طرح جامع گازرساني 235 روستا قرار دارد كه از اين تعداد 15 روستا گازدار شده است.
وي گفت: همچنين 15 شهر در طرح جامع گازرساني به تصويب رسيده كه از اين تعداد 7 شهر و 15 روستا هم اكنون گازرساني شده است.

**پيگير اجراي خط انتقال صادرات گاز به عمان هستيم
مديرعامل شركت گاز هرمزگان در تشريح فعاليت هاي شركت هرمزگان سال جاري در حوزه گازرساني گفت: درحال پيگيري اجراي خط انتقال صادرات گاز به كشور عمان هستيم.
حمزوي در اين رابطه ابراز داشت: گازرساني به باقيمانده شهر قشم و شرق اين ستان از جمله ميناب، جاسك، سيريك و بشاگرد منوط به اجرايي شدن خط انتقال صادرات گاز به كشور عمان است.
وي ادامه داد: تكميل شبكه درگهان و روستاي هلر، شهر بستك، بندرخمير، تكميل شبكه فازهاي 4 و 5 بندرعباس و شروع عمليات اجرايي مرحله هاي6،7 و 8 شهر بندرعباس و روستاهاي پارسيان از ديگر برنامه هاي اين شركت است.
وي از ديگر برنامه هاي امسال در حوزه گازرساني به پيگيري دريافت مجوز و شروع عمليات اجرايي گازرساني به تازيان پايين و دهستان ايسين، شهر قلعه قاضي و تخت اشاره كرد.
مديرعامل شركت گاز هرمزگان گفت: گازرساني به شهرستان بندرلنگه در حال پيگيري دريافت مجوز است.
حمزوي پيگيري دريافت مجوز و شروع عمليات اجرايي گازرساني به شهرهاي فارغان و احمدي و روستاهاي تابعه، ادامه عمليات اجرايي گازرساني به شهر رودان، تكميل شبكه روستاهاي دهستان بالا، دهستان پايين، باينوج، حاجي آباد و روستاهاي تدروييه، آل كندي، دهنگ و بيگلرآباد در شهرستان بستك را از ديگر برنامه ها شركت گاز هرمزگان در سال جاري اعلام كرد.

**گازرساني به 7هزار و500 خانوار در سال 97
مديرعامل شركت گاز هرمزگان با اشاره به ميزان انشعابات و شبكه گازرساني در استان ياد آور شد: تاكنون افزون بر 370 كيلومتر خطوط تغذيه و شبكه و نزديك به 5هزار انشعاب و بيش از 7هزار و500 خانوار در استان در سال گذشته گازرساني شده است.
حمزوي افزود: راستاي تحقق مسووليت هاي اجتماعي در حوزه محيط زيست، تامين گاز مصرفي نيروگاه بخار بندرعباس به ميزان كاهش روزانه برابر با 309 خودرو، ارزيابي زيست محيطي طرح هاي خط انتقال فارغان احمدي و رودان، كسب تنديس مديريت سبز از ديگر فعاليت هاي انجام شده در شركت گازاست.
وي مهم ترين رويداد شركت گاز هرمزگان در سال 97 را كسب تقديرنامه چهار ستاره جشنواره سرآمدي و بهبود مستمر شركت ملي گاز عنوان كرد.
مديرعامل شركت گاز هرمزگان افزود: در حوزه اجتماعي نيز ايجاد رمپ يا بالابر برقي عبور و مرور معلولان و افراد مسن، توانمند سازي جوامع محلي در كارگاه هاي فني حرفه اي و توان سنجي جهت تامين لباس نيروهاي پيمانكار و فعاليت هاي داوطلبانه در منطقه هاي كم برخوردار از اين فعاليت هاي اين شركت است.
به گزارش ايرنا، 40هزار و 858 خانوار هرمزگان از نعمت گازرساني برخوردارند كه از اين تعداد 38 هزار و 458 خانوار شهري و 2هزار و 400 روستايي هستند.
9887 / 6048