50 درصد تعهد طرح كاداستر در اراضي ملي آذربايجان غربي اجرا شد

اروميه - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: سال گذشته 50 درصد از تعهد عمليات طرح كاداستر در اراضي ملي استان اجرا شد.

ميرصمد سيد موسوي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سال گذشته در حوضه هاي آبخيز براي 270 هزار هكتار از اراضي ملي تعهد اجراي طرح كاداستر قرارداد بسته شده كه در حال حاضر از پيشرفت 50 درصدي برخوردار است.
وي اظهار داشت: خوشبختانه در راستاي اجراي طرح كاداستراز محل صندوق توسعه ملي در آذربايجان غربي با توجه به تعهد و قراردادي كه وجود دارد در حدود 50 درصد از تعهدات اجرا شده و اميدواريم شاهد اجراي كامل طرح كاداستر در استان در آينده نزديك به طور كامل باشيم.
وي ادامه داد: هدف از اجراي طرح كاداستر در اراضي ملي تثبيت مالكيت دولت بر اراضي ملي و همچنين تشخيص اراضي ملي با حدود و ثغور معين و مشخص است كه خوشبختانه با توجه به اجراي طرح هاي آبخيزداري از محل صندوق توسعه ملي طرح كاداستر نيز همزمان در سطح كشور به اجرا درآمده است.
وي بيان كرد: همراهي دستگاه قضايي در حفاظت از عرصه هاي ملي مهمترين عامل براي توسعه عرصه هاي ملي و حفاظت براي نسل هاي بعدي است كه اميدواريم اين مشاركت همچنان با اقتدار ادامه داشته باشد.
به گزارش ايرنا، نخستين گام براي مبارزه با زمين‌خواري اجراي كاداستر است؛ تهيه و اجراي كاداستر امكان سودجويي از اراضي ملي را به حداقل مي‌رساند.
كاداستر نقشه‌هايي بر اساس موقعيت جغرافيايي، جهاني و دقيق است و از بروز اختلافات تا حد زيادي جلوگيري مي‌كند همچنين امكان سودجويي و سوء استفاده از اسنادي كه ابهام دارند را به حداقل مي‌رساند.
8137/7129