خوزستان از سه سال گذشته در شرايط بحران مديريت مي شود

اهواز - ايرنا - مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان گفت: استان خوزستان از سه سال گذشته تاكنون در شرايط بحران مديريت مي‌شود؛ بحران ها در يك يا دو سال اخير ايجاد نشده اند بلكه ريشه در 50 سال گذشته دارند.

به گزارش ايرنا كيامرث حاجي زاده روز چهارشنبه در شوراي هماهنگي مديريت بحران خوزستان در اداره كل مديريت بحران استان بيان كرد:عملكرد و تصميم‌گيري امروز مديران استان نيز به طور قطع در وجود بحران هاي آينده تاثيرگذار خواهد بود براي همين تا دير نشده بايد برنامه ريزي و اقدامات مناسب براي بحران هاي استان صورت گيرد.
وي با بيان اينكه خوزستان در سه سال گذشته با چهار ابر بحران گرد و غبار، سيل، آتش سوزي و خشكسالي رو به رو بوده گفت: دليل اصلي سيل در خوزستان توجه نكردن به مسايلي همچون فرسايش، لايروبي نشدن رودخانه ها، استحكام بخشي نشدن ، بازسازي نشدن سيل بندها و تجاوزهاي صورت گرفته به بستر رودخانه ها بوده است و مهمتر از همه اي كه سدهايي كه در سه حوضه آبريز خوزستان ‌بايد احداث مي شد كامل نشدند و هركسي تريبون به دست گرفت سد سازي را زير سوال برد.
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان ادامه داد: در سيل اخير شاهد بوديم كه وجود سدها با وجود بارندگي ها نعمت بزرگي براي خوزستان بودند كه نه تنها موجب جلوگيري از سيل مي شود بلكه آبي كه با EC زير هزار از كوه هاي زاگرس به سمت ما مي آيد را ذخيره مي‌كند و اجازه نمي دهد اين آب هدر برود.
وي افزود: اگر سد بختياري در حوضه آبريز دز احداث مي شد به طور قطع مشكلات ما در سيل اخير كمتر بود به عنوان مثال در حوضه آبريز كارون، سيلاب با وجود پنج سد احداث شده در اين حوضه به راحتي مديريت شد، ولي در حوضه كرخه و دز به دليل كامل نبودن سدها و رسوبات درون مخزن سد دز موجب ايجاد بحران شد.
وي با اشاره به ابر بحران آتش سوزي در خوزستان گفت:درسال 96 حدود 50 درصد آتش سوزي‌هاي كشور به ويژه آتش سوزي جنگل ها، مراتع، بيشه زارها و بخش صنعت مربوط به خوزستان بود.
وي ادامه داد: قرار بود مخازن آبي در مناطق جنگلي احداث شود كه اين كار در بسياري از استان ها انجام شده اما هنوز در خوزستان چنين اتفاقي نيفتاده است و زماني كه آتش سوزي رخ مي دهد براي مهار آتش امكانات مورد نياز فراهم نيست.
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان گفت: پارسال در برخي آتش سوزي ها حتي بالگردهاي آتش نشان براي برداشت آب مشكل داشتند و براي برداشت آب به درياچه سدها مي رفتند زيرا مخزني در نزديكي محل آتش سوزي وجود نداشت.
وي افزود:تاكنون حدود 30 ميليارد ريال تجهيزات به منظور مهار آتش خريداري شده كه در 2 مرحله به فرمانداري هاي شهرستان ها تحويل داده شد و پارسال وسايل مورد نياز براي راه‌اندازي اتاق مانيتورينگ مديريت بحران در فرمانداري‌ها تحويل آنها داده شد اما تاكنون غير از شهرستان رامهرمز هيچ شهرستاني اتاق مانيتورينگ را راه اندازي نكرده كه انتظار مي رود تا پايان ماه مبارك رمضان راه اندازي شود.
وي با تاكيد بر اهميت آموزش در حوزه مقابله با همه بحران ها گفت: آموزش همگاني براساس سند چهار ساله جامع مديريت بحران لازم و ضروري است.
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان بيان كرد: با توجه به وضعيت زمين هاي كشاورزي، جهاد كشاورزي بايد اين موضوع را مديريت و كنترل كند و اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خوزستان نيز جلساتي در حوزه زاگرس براي مهار آتش سوزي ها برگزار كند.

** كتمان خطرات ناشي از وجود لوله هاي انتقال نفت و گاز
مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان نيز گفت: يكي از دغدغه هاي جدي ما در جمعيت هلال احمر خوزستان مساله خطوط لوله هاي نفت و گاز در خوزستان است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و كتمان خطرات آن توسط نهادهاي مربوطه مشكل ساز است.
علي خدادادي بيان كرد: براساس اطلاعات كسب شده در برخي نقاط وضعيت لوله ها خطر پذير است و در نقاطي به ويژه در كنار خطوط لوله انتقال گاز، ساخت و ساز صورت گرفته كه اين موضوع ايمني و امنيت در شهرها و روستاها را در معرض خطر قرار مي دهد.
وي ادامه داد: به دليل بارندگي ها علفزارهاي زيادي در خوزستان ايجاد شده كه برخي از اينها به مزارع متصل هستند و با آتش زدن مزارع موجب آتش سوزي علفزارها مي شوند.
مديرعامل جمعيت هلال احمر خوزستان گفت: ممنوعيت آتش زدن مزارع پس از برداشت محصول، بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش ايرنا در استان خوزستان2 ميليون و 488 هزار هكتارمرتع، 18 هزار هكتار جنگل و 142 هزار هكتار دشت وجود دارد. به گفته منابع طبيعي خوزستان در سال 96، 166 فقره آتش سوزي در اين استان رخ دادكه بيشترين آنها در ايذه و كمترين آنها در هفتكل بود.
7164/ 6037