صعود دانشگاه علامه در رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تهران- ایرنا- در رتبه بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با سال گذشته به بازه 30-22 ارتقاء یافت.

به گزارش روز چهارشنبه گروه دانشگاه ایرنا، جایگاه دانشگاه علامه طباطبایی در رتبه ‌بندی جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام كه با دانشگاه‌ های جامع مورد مقایسه قرار گرفته، به بهبود محسوسی نسبت به سال‌ های گذشته دست یافته است. بر اساس این گزارش، رتبه این دانشگاه در سال گذشته در بازه 40-31بوده كه در رتبه‌ بندی سال 97-1396، به بازه 30-22 ارتقاء یافته است.
با توجه به ماهیت و فعالیت ‌های متفاوت مراكز آموزشی در كشور و تفاوت آن ‌ها، نتایج رتبه‌ بندی ISC در پنج زیرگروه دانشگاه‌ های جامع، دانشگاه‌ های صنعتی، پژوهشگاه‌ ها، دانشگاه‌ های هنر و دانشگاه‌ های علوم پزشكی ارائه‌ شده است و در این رتبه ‌بندی 192 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی با 26 شاخص در قالب پنج معیار كلی پژوهش، آموزش، وجهه بین ‌المللی، تسهیلات، امكانات و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، 84 دانشگاه جامع، 29 دانشگاه صنعتی، 45 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی، 4 دانشگاه هنر و 30 موسسه پژوهشی حضور دارند.
بر اساس اعلام گروه رتبه ‌بندی دانشگاه‌ ها و مؤسسات پژوهشی كشور در ISC، بخشی از اطلاعات توسط دانشگاه‌ ها و مؤسسات و از طریق پرسشنامه الكترونیكی گردآوری و بخشی دیگر از اطلاعات مورد نیاز كه پژوهش محور بوده ‌اند از پایگاه ‌های اطلاعاتی WoS و ISC تهیه شده است.
**9465**1584