مجوز فروش يا واگذاري برخي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي صادر شد

تهران- ايرنا- كميسيون لوايح دولت با صدور مجوز فروش يا واگذاري برخي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي موافقت كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، جلسه اصلي كميسيون لوايح با محوريت بررسي لايحه «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و ديگر پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص «صدور مجوز فروش يا واگذاري اموال غيرمنقول آنها» به ميزباني دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري تشكيل شد.
در اين جلسه كه به رياست لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري برگزار شد اين پيشنهادها‌ مورد بررسي قرار گرفت.

**ادامه بررسي پيش نويس «لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي»
پيش‌نويس لايحه «قانون نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني»؛‌ پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهوري با تمركز بر مديريت تعارض منافع و اعلام موقعيت هايي كه به اين امر منجر مي شود با رويكردي پيشگيرانه و نه جرم انگارانه، ‌سير مراحل بررسي خود را در كميسيون لوايح هيات دولت دنبال مي كند.
در پنجمين جلسه بررسي اين لايحه كه 14 ارديبهشت برگزار شد ضمن بررسي، اصلاح و تصويب ماده (16) بخش دوم، ذيل فصل سوم با عنوان «‌الزامات خاص مديريت تعارض منافع» ادامه روند به جلسه آتي موكول شد.

**اصلاح مصوبه حق استفاده از ساختمان ها و تأسيسات آموزشي متعلق به قواي سه گانه به وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مصوبه 17 خرداد 1385 هيات وزيران، حق استفاده از ساختمان ها و تأسيسات آموزشي متعلق به قواي سه گانه را در اختيار دارد.

**پيش آمدن برخي تعارضات ميان سازماني در روند اجراي اين تصويب‌نامه،‌ ابطال آن را از سوي ديوان عدالت اداري به همراه داشت.
اين امر در حالي است كه به استناد ماده مذكور، ‌تغيير بهره بردار املاك دولت به نام دستگاه ديگر، بر عهده هيات وزيران است و در نتيجه نه تنها تصويب نامه مذكور مغاير قانون نيست بلكه قابليت ابطال نيز ندارد. لذا وزارت آموزش و پرورش، پيشنهاد اصلاح اين مصوبه را به دولت ارائه كرد.
مطابق اين پيشنهاد، حق استفاده از عرصه و اعياني ساختمان ها و تأسيسات آموزشي و پرورشي متعلق به وزرات‌خانه ها و مؤسسات دولتي كه به انحا مختلف در اختيار وزارت آموزش و پرورش است به وزارت مذكور منتقل مي شود.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اسناد و اراضي مربوط را براساس گواهي هاي صادره از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بدون نياز به اخذ نظر وزارت‌خانه و يا مؤسسه اي كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش، اصلاح يا سند جديد را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي اين وزارت صادر كند. در اين صورت با صدور سند جديد،‌ اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط مي شوند.
پيشنهاد فوق پس از بررسي و اصلاحات نهايي در جلسه اصلي كميسيون لوايح، براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال شد.

** صدور مجوز فروش دو دستگاه آپارتمان پارك علم و فناوري يزد
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درخواست فروش و تبديل به احسن كردن دو دستگاه آپارتمان متعلق به پارك علم و فناوري يزد را جهت سير مراحل تصميم گيري دولت ارائه كرد كه در كميسيون لوايح بررسي و مورد موافقت قرار گرفت.

**موافقت دولت با فروش ساختمان اداره تعزيرات حكومتي شهرستان مريوان
باتوجه به همجواري ساختمان اداره تعزيرات حكومتي شهرستان مريوان استان كردستان با درياچه زريوار و همچنين وقوع زلزله سال 1396 كرمانشاه، ملك مذكور مستهلك و غيرقابل سكونت شده است. لذا وزارت دادگستري براي جلوگيري از وقوع حوادث احتمالي و‏ خسارت‏ هاي مالي و جاني، تقاضاي صدور مجوز فروش ساختمان مذكور را به هيات وزيران ارائه كرد.
موضوع در جلسه اصلي كميسيون لوايح بررسي و با توجه به قدمت 18 ساله ساختمان مذكور و وضعيت نامناسب آن از حيث استحكام بنا و رعايت ملاحظات ايمني، با صدور مجوز فروش ملك موصوف موافقت شد.

**با موافقت دولت، پايگاه اورژانس بين جاده‌اي در استان فارس احداث مي شود
معاونت حقوقي رييس جمهوري به پيشنهاد سازمان جمعيت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاري حق استفاده از چند هزار مترمربع از اراضي يك پلاك ثبتي واقع در شهرستان قيروكارزين استان فارس براي احداث پايگاه اورژانس بين جاده‌اي را جهت سير مراحل تصميم گيري به دولت ارسال كرد.
كميسيون لوايح هيات دولت با توجه به ضرورت احداث پايگاه اورژانس جاده اي و با هدف كاهش اتلاف زمان خدمات رساني و كاهش حوادث جاده اي، با واگذاري حق استفاده از اراضي مزبور به مدت 30 سال به سازمان جمعيت هلال احمر موافقت كرد.

**موافقت كميسيون لوايح با واگذاري اراضي مورد نياز احداث تصفيه خانه و تأسيسات آب در استان فارس
معاونت حقوقي رييس جمهوري به پيشنهاد وزارت نيرو، موضوع بهره برداري چندين هكتار از يك پلاك ثبتي در شهرستان داراب براي احداث تصفيه خانه و تأسيسات آب را جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه كرد.
با توجه به ضرورت احداث تصفيه خانه و تأسيسات آب در بخش 12 شهرستان مربوط،‌ كميسيون لوايح با واگذاري حق بهره ‏برداري از اراضي موصوف به وزارت مورد اشاره موافقت كرد.

**با تأييد دولت، جايگاه سوخت سي ان جي و تعميرگاه خودروهاي سبك در جعفريه قم احداث مي شود
معاونت حقوقي رييس جمهوري، درخواست شهرداري جعفريه شهرستان قم در خصوص واگذاري حق استفاده از يك پلاك ثبتي براي احداث جايگاه سوخت‌هاي بنزين و سي ان جي و تعميرگاه خودرو‌هاي سبك را جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه كرد.
باتوجه به اينكه ايجاد جايگاه سوخت بنزين در حيطه وظايف شهرداري ها نبوده و نيز با عنايت به برخي مشكلات احتمالي، كميسيون لوايح با واگذاري حق استفاده اين بخش از اراضي به شهرداري جهت موضوع مربوط مخالفت كرد.
همچنين با توجه به ضرورت طرح ايجاد جايگاه سي ان جي و تعميرگاه خودروهاي سبك به جهت كمبود اين نوع جايگاه در آن منطقه، واگذاري حق استفاده از اراضي موصوف به شهرداري براي مدت پنج سال مورد موافقت كميسيون لوايح قرار گرفت.
گفتني است جلسه اصلي كميسيون لوايح به رياست «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رييس جمهوري و با حضور «جمشيد انصاري» رييس سازمان اداري و استخدامي،‌ «حسينعلي اميري» معاون امور مجلس رييس جمهوري، «معصومه ابتكار» معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، «حسن مرادي» دبير كميسيون و نمايندگان وزارت‌خانه هاي آموزش و پرورش، نفت، اطلاعات، كشور، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، دادگستري، راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، سازمان هاي جمعيت هلال احمر و برنامه و بودجه كشور، معاونت حقوقي رييس جمهوري، استانداري هاي فارس، خراسان شمالي، تهران، كردستان و قم و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي روز شنبه 14 ارديبهشت ماه 1398 در محل دفتر هيات دولت نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
سيام*3061** 1336