۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۸:۴۰
کد خبر: 83306879
۰ نفر
لازمه رسیدن به موفقیت

روزنامه سبحان در شماره روز چهارشنبه در نوشتاری با عنوان ' لازمه رسیدن به موفقیت ' الگوهای رسیدن به موفقیت را به بحث گذاشت و تلاش و برنامه ریزی را لازمه آن دانست.

در این نوشتار به قلم مجتبی اشرافی آمده است: لازمه رسیدن به موفقیت، داشتن الگوی مناسب است موفقیت، الزاما به معنای رسیدن به یك هدف مشخص و از پیش تعریف شده نیست.
خوشبختی هم البته نمی تواند صرفا به معنای موفقیت باشد. بلكه، اگر از آنچه كه داریم راضی و به آن جایگاهی كه هستیم واقف باشیم، اگر از داشته ها و دانسته هایمان حداكثر استفاده را ببریم، اگر توانمندی و شایستگی خود را در هر موقعیتی كه هستیم به خودمان نشان بدهیم و به دیگران هم اثبات كنیم؛ آنگاه می شود گفت كه انسان خوشبختی هستیم و اینكه داریم از زندگی لذت می بریم.
هنر لذت بردن از زندگی، هنر داشتن طرح و برنامه و مدیریت زمان، توانایی ما دربهره بردن حداكثری از توانمندیها و استعدادهایمان و امكاناتی كه در اختیارمان است، اینها ملزومات موفقیت و داشتن احساس خوشبختی است.
همه ما هنرمندهایی هستیم كه زندگی و شخصیت خودمان را كارگردانی و صحنه پردازی می كنیم. و مهمترین هنر یك انسان، رسیدن به مهارت لذت بردن از زندگی است.
البته، لذتی كه كلیت داشته باشد و سعادتی كه همه گیر باشد. یعنی در عین توجه به خود، نگاهمان به خوشبختی دیگران هم باشد و حال خوش را هم برای خود و هم برای دیگری بخواهیم. در این صورت است كه لذتِ لذت برنده ماندگار و رضایتمندی فرد از زندگی كامل خواهد شد.
برای رسیدن به این هنر و این كیفیت از زندگی، ناگزیر از انتخاب هایی هستیم كه گاه سرنوشت ما را تغییر می دهد. همچنین برای
اطمینان بیشتر از صحت انتخاب هایمان، می توانیم الگو و ملاك هایی را همواره در پیش روی خود داشته باشیم.
الگو، یعنی مصداق و نمونه و تمثیلی كه شخصیت و سایه و صورتك با هم یكی باشد، یا لااقل خیلی به هم شبیه باشند. یعنی ظاهر و باطن یكی است. اینكه شما به خودآگاهی برسی یك معنی اش هم همین است.
یعنی الگوی خودت برای انجام و حركت و رسیدن به هدف در هر كاری را بشناسی. اصولاً معنای موفقیت هم همین است. شما به موضوع خاصی علاقه داری، در آن حیطه یك شخصی هم هست كه برند و الگو هست. در آن حیطه به خصوص سرآمد است و نفر اول است. این می شود الگوی موفقیت شما در آن موضوع. یعنی اگر حركت كنی، تلاش كنی و برنامه بریزی، تازه به موقعیتی شبیه الگوی پیش فرض خود كه رسیدی، تصور موفقیت به شما دست می دهد.
حالا اگر از این موفقیت، رضایت درونی و خشنودی هم داشته باشی، اسمش می شود خوشبختی. یعنی شما انسان خوشبختی هستی.
منبع : روزنامه سبحان
6113