۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۵
کد خبر 83306857
۰ نفر
61 درصد گستره سیستان و بلوچستان دچار خشكسالی شدید است

زاهدان - ایرنا - رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بررسی شاخص 10 ساله خشكسالی SPEI نشان می دهد كه 61 درصد از گستره این استان برابر با 111هزار كیلومتر مربع درگیر خشكسالی بسیار شدید است.

«اله بخش ریگی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار كرد: با وجود اینكه سیستان و بلوچستان در سال زراعی جاری بارش های خوبی دریافت كرده اما خروجی شاخص 10 ساله تبخیر، تعرق و بارش استاندارد شده موسوم به SPEI نشان می دهد كه همچنان 100 درصد گستره منطقه درگیر خشكسالی بوده و 61 درصد از این پهنه با خشكسالی بسیار شدید مواجه است.
وی افزود: بر اساس خروجی نتایج شاخص SPEI، خشكسالی و ترسالی به چهار طبقه خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید دسته بندی می شود كه اكنون حتی یك دهم درصد از گستره سیستان و بلوچستان شرایط نرمال یا ترسال ندارد و تمام این پهنه وسیع دچار درجه های گوناگون خشكسالی است.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: از ابتدای سال زراعی یعنی مهرماه 97 تا كنون 107.5 میلی متر باران در استان باریده كه حجم قابل توجه این بارش ها مربوط به 2 ماه اسفند و فروردین گذشته است.
وی بیان كرد: میزان بارش دریافتی سیستان و بلوچستان در فروردین امسال حدود 35 میلی متر بود كه معادل 31 درصد بارش یك سال آبی است.
ریگی اظهار كرد: بخشی از این حجم بارندگی در نتیجه وقوع بارش های رگباری است كه حجم زیادی بارش در مدت كوتاهی می بارد به طوری كه گاهی در نتیجه فعالیت یك سامانه بارشی حدود 40 درصد بارندگی های یكسال زراعی استان دریافت می شود.
وی ادامه داد: این موضوع نتیجه تلخ علمی دارد و آن اینكه بر خلاف انتظارها نیاز بارشی منطقه با فعالیت صرف یك سامانه تامین نمی شود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: منظور این نیست كه بارش های رگباری بی اثر یا بی ثمر است بلكه40 درصد بارش های یكسال زراعی باید در 40 درصد از بازه زمانی یك سال ببارد نه اینكه در یك شب این مقدار بارش دریافت شود.
9908**3213