فرماندار: سرمايه گذاران شهرك صنعتي پيشوا را انتخاب نمي كنند

تهران- ايرنا – فرماندار شهرستان پيشوا گفت : سرمايه گذاران بخش خصوصي، شهرك صنعتي پيشوا را كه دروازه خروجي استان تهران است را انتخاب نكرده و به ساير شهرك ها كوچ مي كنند.

به گزارش ايرنا، حسين عباسي روز سه شنبه در جلسه مشترك با مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران با بيان اينكه پيشوا دروازه خروجي استان تهران در جنوب شرق استان است افزود: بايد تلاش كنيم تا با دادن مزاياي جذاب به سرمايه گذاران آنان را براي حضور در اين شهرك كه رونق اقتصادي براي اين شهرستان به همراه دارد تشويق كنيم.
وي تصويب خروج شهرك صنعتي پيشوا از محدوديت شعاع 120 كيلومتر، ارائه تخفيف در تعرفه ها، تغيير در قيمت اوليه، تقسيط در پرداخت و تنفس پرداخت هاي اوليه براي سرمايه گذاران شهرك صنعتي پيشوا را از جمله مزايايي ذكر كرد كه مي تواند سرمايه گذاران را براي حضور در اين منطقه اقتصادي ترغيب كند.
عباسي اظهار داشت: سال گذشته مكاتباتي با استانداري تهران در خصوص ارائه مشوق به سرمايه گذاران صورت گرفت و به نظر مي رسد كه با نگاه مثبت مجموعه استان، مي توان آينده خوبي را براي اين منطقه اقتصادي با حمايت هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان انتظار داشت.
فرماندار پيشوا با اشاره به قابليت شهرستان در بخش كشاورزي گفت: استقرار صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش و صنايع غذايي در اولويت شهرك صنعتي پيشوا قرار دارد.
وي تصريح كرد: در حالي كه پيشوا از نظر كشاورزي، از شهرستان هاي پيشرو در استان تهران به حساب مي آيد ولي صنعت در شهرستان بسيار ضعيف است و ضروري است تا از ظرفيت كشاورزي جهت توسعه صنعتي به نحو مطلوب استفاده كنيم.
عباسي افزود: بنا داريم با توجه به پتانسيل شهرستان در بخش كشاورزي، بيشتر صنايع تبديلي و تكميلي اين بخش و صنايع غذايي را در شهرك صنعتي پيشوا مستقر كنيم.
وي تأكيد كرد: سرمايه گذاران همواره سهل الوصول ترين و پيشرفته ترين شهرك ها را انتخاب مي كنند؛ لذا بايد مشوق هايي را براي سرمايه گذاري در پيشوا در نظر گرفت.
پيشوا با 80 هزار نفر جمعيت در 45 كيلومتري جنوب شرق تهران واقع شده است.
تهرام/7254//6139