معاون استانداري يزد تكميل كانون فرهنگي مهريز را خواستار شد

يزد - ايرنا - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد عصر سه شنبه در سفر به مهريز از ساختمان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اين شهر كه با 40 درصد پيشرفت كار در دست ساخت است، بازديد كرد و پيگيري و همكاري در تكميل آن را خواستار شد.

به گزارش ايرنا، محسن صادقيان در اين بازديد كه فرماندار مهريز حضور داشت به اهميت فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي اشاره كرد و گفت: ايجاد زمينه براي پرورش فكر كودكان و نوجوانان موضوع مهمي است و دولت از تكميل ساختمان كانون منطقه حمايت مي كند.
وي با اشاره به اينكه تاكنون به رغم وجود محدوديت هاي مالي با همكاري و پيگيري مسئولان استان و مهريز كارهاي خوبي انجام شد، برتداوم اقدام ها و تكميل و بهره برداري از اين پروژه نيمه تمام تاكيد كرد.
همچنين فرماندار مهريز گفت: نقش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در برگزاري فعاليت هاي فرهنگي و هنري براي جذب علاقه مندان و ارتقاي سطح آگاهي هاي آنها بر كسي پوشيده نيست.
رضا زارع زاده مهريزي افزود: تاكنون برنامه هاي خوبي در كانون براي افراد زير پوشش اجرا شد كه مورد استقبال مردم و خانواده ها قرار گرفت، بايد براي تكميل مركز شماره 2 آن اقدام شود.
وي ابراز اميدواري كرد كه با حمايت استان بتوان بيش از گذشته براي تكميل و تجهيز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مهريز كه وجود آن ضروري است، اقدام كرد.
تاكنون پنج ميليارد ريال صرف تكميل ساختمان شماره 2 كانون پرورش فكري كودكان مهريز شد كه ادامه كار به همكاري و پيگيري مسئولان شهرستان و تخصيص بودجه لازم نياز دارد.
همچنين معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد در سفر به مهريز از محور كنج كوه براي تبديل آبنما به پل تقاطع كنج كوه (پشت سيل بند)، پروژه مخزن ذخيره آب روستاي ابراهيم آباد، محور ميانكوه و مجتمع مرغداري تقي آباد و راه دسترسي به اين پروژه بازديد كرد.
مركز شهرستان مهريز با 55 هزار نفر جمعيت در 30 كيلومتري جنوب شهر يزد قرار دارد.
7536/ 2047