دستمزدهاي زنان كارگر بايد با مردان كارگر برابر باشد

مشهد- ايرنا- معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي با تاكيد بر برابري دستمزد بين مردان و زنان كارگر گفت: اين اداره در بسياري از واحدهاي صنعتي و صنفي تلاش كرده است از تبعيض در پرداخت دستمزد، حقوق و مزايا بين كارگران زن و مرد جلوگيري كند.

محمد امين بابايي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بانوان شاغل نيازهاي خاص خود را دارند و بايد تلاش كرد كه نه تنها شرايط كاري مناسب با احوال بانوان فراهم شود بلكه اين افراد در شرايط يكسان با مردان حقوق كمتري از كارفرما دريافت نكنند يا ساعات كار بيشتري به آنها تحميل نشود.
وي اضافه كرد: 882 هزار كارگر در خراسان رضوي زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند كه از اين تعداد 173 هزار و 65 نفر زن هستند.
معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي گفت: امروزه در ادبيات مديريت منابع انساني به مفهوم خودكارآمدي به عنوان بالاترين درجه در كار اشاره مي شود و منظور اين است كه كارگر بايد به درجه اي از تخصص و تجربه در انجام كار برسد كه حضور مدير يا نبود او تفاوتي برايش ايجاد نكند به عبارت ديگر در اين مفهوم منافع كارگر و واحدهاي كارفرمايي در بالاترين شكل ممكن ديده مي شود.
بابايي افزود: در سالهاي اخير با توجه به وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي به حداقل شاخصهايي براي حفظ منزلت كارگران دست يافته ايم كه طبق آنها منافع و منزلت كارگر تامين شود و يكي از مهمترين اين شاخصها تامين امنيت شغلي توسط كارفرماست كه دولت در اين زمينه تلاشهاي چشمگيري داشته است و برقراري بيمه بيكاري و استمرار آن در كنار سياست هاي تشويقي براي حفظ حضور كارگر در محيط كار از جمله اين تلاشهاست.
وي اضافه كرد: تا پايان سال گذشته تعداد مقرري بگيران بيكاري در خراسان رضوي 19 هزار و 154 نفر بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن 18.8 درصد افزايش داشت با اين حال در اين مدت سه هزار و 403 نفر از مقرري بگيران بيمه بيكاري در استان اشتغال مجدد يافتند كه اين رقم نسبت به سال 96 حدود 30 درصد افزايش داشت.
معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي گفت: يكي ديگر از شاخصهاي حفظ منزلت كارگران، ارتقاي سطح معيشت همگام با افزايش تورم است كه دولت در سالهاي اخير با ايجاد قوانين مرتبط و اجراي آنها به اين مهم رسيده است.
بابايي با بيان اين كه تعداد زيادي از كارگران به دنبال پيشرفت در شغل خود هستند افزود: داشتن سيستم ارتقاي افراد در واحدهاي كارفرمايي و صنايع از مهمترين نكاتي است كه در حوزه وضع قوانين در حال بررسي است.
وي بيان كرد: تلاش شده است با رسيدگي به محيط هاي كاري و ايمن كردن آنها به نفع كارگران قدمي برداشت.
معاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي گفت: امروزه كارگران انتظار قدرشناسي از كارفرما را هم دارند لذا تلاش كرده ايم به كارفرمايان آموزش دهيم كه رفتار درست در محيط كاري چه گونه بايد باشد.
1922/7489

سرخط اخبار استان‌ها