افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است و در این شرایط صندوق ضمانت صادرات می‌تواند با توجه به جایگاه قانونی خود و محدودیت‌های مربوط به نقل ‌و انتقالات پولی، تسهیلاتی را برای پوشش ریسك‌های صادر‌كنندگان فراهم كند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی در دیدار با حسین مهری، مدیرعامل بانك صنعت و معدن افزود: با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد تا خدماتی در قالب محصولات جدید بیمه ای و تضمینی برای صادركنندگان ارائه شود.
وی ادامه داد: عوامل تعیین كننده صادرات را می توان به دو گروه عوامل طرف تقاضا و عوامل طرف عرضه تقسیم كرد. عوامل طرف تقاضا شامل شرایط اقتصادی كشورهای خریدار است و عوامل طرف عرضه نیز شامل ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی حاكم بر فعالیت های تولیدی است؛ بنابراین نقش بانك ها در بهبود شرایط طرف عرضه صادرات بسیار حایز اهمیت است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران استفاده از بیمه نامه های اعتبار صادراتی صندوق را از بهترین و ارزان ترین راه های پوشش و مدیریت ریسك صادرات معرفی و به صادركنندگان توصیه كرد تا بیش از پیش از این خدمات استفاده كنند.
بهرامی بانك صنعت و معدن را مهمترین و تخصصی ترین بانك توسعه ای كشور در امر رونق تولید و افزایش صادرات دانست و گفت: رونق تولید از سه منظر بهبود فضای كسب و كار، تحریك عرضه و تحریك تقاضا دارای اهمیت است.
حسین مهری، مدیرعامل بانك صنعت و معدن نیز در این دیدار با تأكید بر نقش این بانك تخصصی در رونق تولید و گسترش صادرات بیان كرد: رونق تولید و بهبود كیفیت محصولات تولیدی لازمه توسعه صادرات است كه این موضوع، موتور محرك رشد و توسعه اقتصادی كشور است.
مدیرعامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: تجارت خارجی موتور محرك رشد اقتصادی است و در شرایط كنونی، تسهیل فرآیند صادرات می تواند ارز آوری خوبی برای كشور داشته باشد و باید صادرات كالاهای نهایی مورد توجه قرار گیرد و از خام فروشی جلوگیری شود.
مهری اضافه كرد: در شرایط كنونی محدودیت‌های نقل ‌و انتقال پول و مراودات تجاری، رسالت متولیان امر تولید و صادرات را سنگین‌تر می‌كند.
وی خاطرنشان كرد: این بانك علاوه بر ارائه مشاوره های تخصصی به تولید كنندگان و صنعت گران در نظر دارد، خدمات تخصصی بانكی با همكاری صندوق ضمانت صادرات به صادركنندگان ارائه كند كه در این مورد، لزوم همكاری های مشترك بیشتر بین این بانك و صندوق از اهمیت زیادی برخوردار است.
اقتصام**4037**2022